Niewłaściwa dieta to przyczyna ponad 80 proc. przedwczesnych zgonów w Europie. WHO chce to zmienić

28 Listopada 2015, 9:07 dieta

Zmniejszenie o 25% przedwczesnej umieralności w Europie z powodu chorób związanych ze sposobem żywienia, a także dostępność cenowa zdrowej żywności oraz zwiększenie świadomości  na temat prawidłowych sposobów żywienia -  to cele „Europejskiego Planu działania w Dziedzinie Żywności  i Żywienia 2015-2020” ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Analiza przeprowadzona w 2010 roku w ramach Global Burden of Disease  dobitnie wskazuje, że w Europie, spośród wszystkich czynników wywierających negatywny wpływ na stan zdrowia, najważniejsze są… złe nawyki żywieniowe. Co więcej - spośród sześciu regionów WHO (a zatem pozostałych kontynentów) to właśnie Region Europejski obciążony jest najbardziej chorobami cywilizacyjnymi będącymi wynikiem złej diety. O jakich chorobach mowa? O chorobach układu krążenia, cukrzycy, nowotworach i chorobach układu oddechowego. Wszystkie cztery są w niemal 86% przypadków przyczyną przedwczesnych zgonów.

Zdaniem WHO głównymi czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych są: nadmierna masa ciała (wskaźnik masy ciała BMI > 25 kg/m2),  zbyt duże spożycie pokarmów wysokokalorycznych, o wysokiej zawartości tłuszczów, cukru i soli; jak również małe spożycie warzyw, owoców i pokarmów pełnoziarnistych. 

Otyłe dzieci i dorośli stanowią ponad połowę mieszkańców Europy

Szczególnym wyzwaniem dla krajów europejskich jest walka z otyłością. Dane statystyczne mówią same za siebie: w 46 krajach (stanowiących 86% Regionu Europejskiego) ponad 50% dorosłych ma nadwagę lub jest otyłych, a w kilku krajach wskaźnik nadwagi i otyłości dochodzi do 70% w populacji dorosłej ludności. Szacuje się, że co roku nadwaga i otyłość stanowią przyczynę około 320 tys. zgonów kobiet i mężczyzn w 20 państwach zachodniej Europy.

Wysoki poziom rozpowszechnienia nadwagi i otyłości obserwuje się także wśród dzieci i młodzieży – szczególnie w państwach leżących na wschodzie i południu Europy. Rozpowszechnienie nadwagi (w tym otyłości) waha się od 24% do 57% wśród chłopców i od 21% do 50% wśród dziewcząt, a wskaźniki otyłości od 9% do 31% wśród chłopców i od 6% do 21% wśród dziewcząt. Obawy budzą również dane dotyczące nieoptymalnego składu ciała dzieci, w tym niskiej masy mięśniowej.

Czy czeka nas rewolucja żywieniowa?

Stan zdrowia Europejczyków jest zatem alarmujący i należy podjąć wszelkie kroki, by zapobiegać chorobom – apeluje WHO. „Europejski Plan działania w Dziedzinie Żywności  i Żywienia 2015-2020” stanowi wezwanie do podjęcia działań przez rządy wszystkich krajów europejskich.  

Efekty planowanych przez WHO działań mają nastąpić do 2025 roku, a cel ma zostać osiągnięty poprzez podjęcie zintegrowanych i kompleksowych działań we wszystkich politykach mających na celu usprawnienie systemu zarządzania żywnością oraz zminimalizowanie czynników ryzyka żywieniowego i rozpowszechnienia chorób związanych ze sposobem żywienia.

Wśród najważniejszych planowanych zmian zakłada się:

  • upowszechnienie stosowania przyjaznego dla konsumentów oznakowania produktów żywnościowych poprzez wprowadzenie łatwo zrozumiałego oznakowania na przodzie opakowania, aby pomóc konsumentom w wyborze zdrowszych opcji żywieniowych (opisane będą składniki odżywcze, które znajdują się w składzie produktów żywnościowych, zwłaszcza w przypadku żywności wysoko przetworzonej)
  • podjęcie skutecznych działań mających na celu zmniejszenie ogólnego oddziaływania na dzieci wszelkich form marketingu żywności wysokokalorycznej. Szkoły i inne miejsca pobytu dzieci powinny być całkowicie wolne od marketingu żywności wysokokalorycznej, o dużej zawartości tłuszczów nasyconych, tłuszczów trans, cukru i soli
  • zwiększenie ochrony i promocji karmienia piersią, wspierane przez kampanię edukacyjną informującą o korzyściach karmienia piersią. Promowanie zdrowego sposobu żywienia w okresie poprzedzającym ciążę i w czasie jej trwania oraz niemowląt i małych dzieci
  • opracowanie, rozwój i ocena strategii zmniejszania spożycia soli  - podstawowym zamierzeniem jest stopniowe zmniejszanie zawartości sodu w żywności, które w założeniu doprowadzi z czasem do zmiany preferencji smakowych konsumentów.

Europejski Plan Działania w dziedzinie Żywności i Żywienia 2015-2020 został opracowany zgodnie z globalnymi ramami polityk zapobiegania i zwalczania chorób niezakaźnych oraz dotyczących żywienia, w szczególności z Globalnym Planem Działania WHO na rzecz Zapobiegania Chorobom Niezakaźnym i ich Zwalczania na lata 2013-2020 oraz kompleksowym planem w dziedzinie żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i małych dzieci.

Maja Ruszpel

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz