Posłowie za ustawą wspierającą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

09 Maja 2018, 13:01 Sejm

Podczas dzisiejszego głosowania, Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą szczególne uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ustawa wprowadza szczególne uprawnienia dla wyznaczonej grupy osób z niepełnosprawnością, w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych.

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały też prawo korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Obsługa w aptece tych osób również będzie odbywać się poza kolejnością. Udostępnione będą również świadczenia specjalistyczne bez konieczności uzyskania skierowania. Ponadto ustawa przewiduje zniesienie limitów finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Za głosowało 424 posłów, jeden był przeciw, 12 wstrzymało się od głosu.

 JK

 Zobacz również: 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz