Zdrowotny plan dnia w Parlamencie

10 Maja 2018, 8:59 kalendarz

Dzisiaj w Parlamencie kolejny dni szerokich dyskusji o zdrowiu. Przedstawiamy plan dnia w Parlamencie i informujemy o odwołanych posiedzeniach komisyjnych.

Senat będzie obradował nad zmianą ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji nie zgłoszono nowych wniosków o charakterze legislacyjnym –komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

  • Ogodz. 8.00 w Senacie zbierze się komisja rodziny oraz polityki senioralnej i społecznej. Tematem komisji będzie rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  • O godz. 12:00 w Sejmie zbierze się komisja zdrowia. Tematem będzie rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarz dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • O godz 13:30 w Sejmie, podczas komisji zdrowia przedstawiona będzie informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji opieki stomatologicznej w systemie ochrony zdrowia.

Odwołane zostało posiedzenie podkomisji stałej do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Komisja zaplanowana na godz. 16:00 miała dyskutować na temat rozpatrzenie informacji na temat problemów rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem jej dostępności, finansowania i funkcjonowania w ramach opieki koordynowanej.  

Plan posiedzeń komisji może jeszcze ulec zmianie, w zależności od przychylności Straży Marszałkowskiej. O zasiekach w Sejmie pisaliśmy tutaj

JK

Zobacz również:

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz