Samorząd w Pabianicach zapłaci za kuracje In Vitro

10 Maja 2018, 9:38 in vitro

Szacuje się, że w samych Pabianicach blisko 1200 par boryka się z problemem niepłodności. Teraz dzięki współpracy w ramach programu "In Vitro dla Łodzi" część par może liczyć na ufundowanie zabiegu in vitro.

Do podpisania umowy licencyjnej z powiatem Pabianickim doszło pod koniec kwietnia. O wprowadzenie programu In Vitro apelował od roku. radny powiatowy Marek Gryglewski.

Projekt musi zostać przystosowany na warunki powiatowe. Projekt będzie oceniany przez twórcę oryginalnego programu, prof. Sławomira Wołczyńskiego, kierownika Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej UM w Białymstok oraz AOTMiT. W przypadku oceny pozytywnej, nad programem będzie obradować Rada Powiatu. 

10 par może być zakwalifikowanych do programu w pierwszym roku - trzeba się spieszyć 

Na program w Pabianicach ma zostać wstępnie przeznaczone 150 tys zł. W ramach tego budżetu na pełen cykl próby zapłodnienia In Vitro może liczyć około 10 par. Zainteresowani muszą wykazać się czujnością, ponieważ pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń oraz ocena wskazań medycznych, weryfikowana przez realizatora programu (Salve Medica lub Gameta). 

75 noworodków od 2016 dzięki programowi

Oryginalny projekt, działający na terenie Łodzi od 2016 r.,  finansowany jest z budżetu Miasta Łódź. Na każdy rok trwania programu przeznaczane są środki w wysokości 1mln złotych. Realizatorzy odpowiedzialni za rekrutację uczestników oraz za przeprowadzenie procedury biotechnologicznej zostali wyłonieni w drodze postępowania konkursowego. Dzięki programowi na świat przyszło już 75 dzieci.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz