Czy nowe świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze trafią do koszyka NFZ?

10 Maja 2018, 10:02 opieka

Do katalogu świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej może trafić nowe świadczenie. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dostała zlecenie od resortu zdrowia by ocenić ten pomysł. 

Dzienna długoterminowa opieka medyczna miałaby trafić do koszyka finansowanych przez NFZ procedur, jako świadczenie gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Czemu pacjenci czekają na zmiany w koszyku finansowanych procedur?

- Wszystkie osoby, które są niesamodzielne w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, tj. jedzenie, poruszanie się, zaspokajanie potrzeb fizjologicznych i higieny ciała  a znajdują się w szpitalu bądź innej placówce opieki zdrowotnej, muszą mieć zagwarantowaną  podstawową pielęgnację i opiekę jako świadczenie towarzyszące opiece medycznej - mówi Elżbieta Szwałkiewicz, prezes Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym". – Jeżeli chcemy, aby wydatkowane środki na leczenie dawały efekt to (pacjenci) niesamodzielni muszą mieć gwarantowane świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze. Podobnie jak gwarantowany jest transport dla osób obłożnie chorych  z upośledzoną funkcją ruchu, który uznany jest za świadczenie towarzyszące - dodaje. 

Potrzebna usługa opiekunów medycznych

- Powinniśmy zmienić obecny paradygmat opieki nad pacjentem niesamodzielnym. W tej chwili mamy do czynienia z przekonaniem, że jeśli pacjent nie może samodzielnie wstać z łóżka, to w tym łóżku je, śpi, wydala się i myje- i to pod warunkiem, że przychodzi do niego rodzina i wykonuje odpowiednie czynności. Aby skorzystały na tym osoby niepełnosprawne  i niesamodzielne w koszyku procedur finansowanych przez NFZ powinna znaleźć się definicja świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych - mówi Elżbieta Szwałkiewicz.

Obecnie w rozporządzeniu Ministra w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej znajduje się wiele absurdalnych zapisów. M.in. gwarantowana jest opieka lekarza, który nie ma żadnego udziału np. przy zmianie pielucho-majtek pacjenta. To samo tyczy się gwarancji opieki fizjoterapeuty- ten co prawda pomaga w chodzeniu pacjenta, ale odbywa się to w zakresie świadczeń specjalistycznej opieki, a nie opieki podstawowej. - komentuje Elżbieta Szwałkiewicz. - Przy pracownikach wymienianych przy wykonywaniu różnych świadczeń szpitala, powinni być również wymienieni opiekunowie medyczni z opisem ich kompetencji - dodaje.

Kto skorzysta na zmianach?

Oczywiście najbardziej skorzystają sami pacjenci i ich rodziny. Dodatkowymi beneficjentami mogłyby być pielęgniarki, od których nikt przy obecnym wykształceniu i zapracowaniu nie  powinien wymagać wypełniania obowiązków z zakresu opiekuńczego tj. utrzymanie odpowiedniej kondycji ciała, czynności z zakresu higieny osobistej pacjenta, ale praktyka jednak rządzi się swoimi prawami i niekiedy wymusza działania niekorzystne dla wszystkich stron. Skorzystają one z proponowanych zmian, jeżeli tylko zostaną spełnione warunki niezbędne do prawidłowej pielęgnacji, tj. właściwa przestrzeń pielęgnacyjna, dostępność do sprzętu wspomagającego osoby niesamodzielne i ich opiekunów, znajomość technik pracy i odpowiednie nomy zatrudnienia personelu opiekuńczego. Bez odpowiedniego zdefiniowana świadczeń należnych dla pacjentów i poszerzenia personelu opiekuńczego nie możemy mówić o sprawnej i skutecznej pomocy rodzinom dotkniętym niesamodzielnością swych bliskich. 

JK, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz