RPP chce wprowadzenia instytucji koronera

10 Maja 2018, 17:44 szpital-łóżka

Zważywszy na sytuację życiową w jakiej znajdują się rodziny, których bliski umiera, kwestia otrzymania aktu zgonu nie powinna stwarzać dodatkowych nieprzyjemności. Rzecznik Praw Pacjenta jednak zwraca uwagę na dużą liczbę zgłaszanych "trudności w uzyskaniu przez osoby bliskie karty zgonu, w szczególności odmowy jej wystawienia". 

W sprawie  trudności z uzyskaniem przez rodzinę zmarłego karty zgonu Rzecznik zwracał się już do Ministra Zdrowia w piśmie z dnia 1 września 2016 r.

- W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że prowadzone są prace legislacyjne w zakresie kompleksowego uregulowania tego zagadnienia. Mając jednak na uwadze konieczność skorelowania tych regulacji z przygotowanymi rozwiązaniami systemowymi, w tym, w zakresie funkcjonowania karty zgonu, należy przyjąć, że ich termin wejścia w życie będzie określony nie wcześniej niż na dzień 1 stycznia 2018 roku – wskazano w piśmie Ministra Zdrowia do Rzecznika Praw Pacjenta - informuje RPP.

RPP domaga się przywrócenia funkcji koronera

W swoim wystąpieniu Rzecznik odniósł się również do propozycji powołania w każdym województwie instytucji „koronera”.  Zwrócił jednak uwagę, iż duży obszar działania „koronera” może wiązać się z utrudnieniami w dostępie do tego urzędu dla mieszkańców małych miejscowości.

Na przeciw wysuwa się rozwiązanie w postaci uprawnienia do uzyskania stwierdzenia zgonu osoby bliskiej od lekarza pierwszego kontaktu. Wówczas akt zgonu wystawiałby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jeżeli „koroner” zgłosiłby niemożliwość przyjazdu.

JK

źródło: Wystąpienie RPP do Ministra Zdrowia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz