RDTL: od 470 zł do ponad 1,5 mln zł netto za terapię

11 Maja 2018, 9:45 leki

Do 8 maja 2018 r. Minister Zdrowia wydał 126 zgód na pokrycie kosztów leku w ramach RDTL na około 430 złożonych wniosków. Dotyczyły one zarówno leków relatywnie nie drogich jak i terapii, których ceny pacjenci nie byliby w stanie ponieść samodzielnie. Najtańszy lek w ramach tej procedury kosztował 470 zł netto (lek Temozolomid Accord) najdroższy ponad 1,5 mln zł netto (Spinraza).

Zapytaliśmy MZ o liczbę wniosków o pokrycie kosztów leku w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej (zwanych dalej wnioskami RDTL). Ze względu na ograniczony budżet, od razu było wiadomo, że nie będzie o rozwiązanie masowe, choć w niektórych zakresach się sprawdziło. 

Najwięcej w onkologii klinicznej

Struktura wpływu wniosków RDTL jest dość zmienna. W skali roku można mówić o tendencji wzrostowej. Wnioski RDTL składane przez świadczeniodawców w większości dotyczą obszaru onkologii klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nowotworów piersi z nadekspresją receptora HER2 oraz hematologii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia przewlekłej białaczki szpikowej oraz pierwotnej małopłytkowości immunologicznej.

126 zgód

Do 8 maja 2018 r. Minister Zdrowia wydał 126 zgód na pokrycie kosztów leku w ramach RDTL na około 430 złożonych wniosków. W trakcie prowadzonego postępowania, Minister Zdrowia ma obowiązek zlecić AOTMiT wydanie opinii dla wnioskowanego leku w danym wskazaniu, jeżeli koszt terapii w ujęciu trzech miesięcy lub trzech cykli leczenia przekracza wartość ¼ kwoty PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Do 8 maja 2018 r. dla wnioskowanych leków oraz 14 opinii negatywnych.  

Jednocześnie informuję, że koszt leczenia pacjenta w ramach procedury RDTL pokrywany jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia z pieniędzy przekazywanych szpitalom na udzielanie świadczeń opieki szpitalnej, zatem trudno mówić o „budżecie przeznaczonym na RDTL” lub związanych z tym ograniczeniami.

Terapia nawet za 1,5 mln zł

Wnioski o RDTL dotyczą bardzo różnych leków, w trakcie obowiązywania procedury RDTL, tj. od 23 lipca 2017 r., Minister Zdrowia wydawał zgody na pokrycie kosztów leku na kwoty od około 470 zł netto (lek Temozolomid Accord) do ponad 1,5 mln zł netto (Spinraza), przy czym powyższe kwoty dotyczyły kosztów terapii w ujęciu trzymiesięcznym lub trzech cykli leczenia.

Spytaliśmy też MZ czy planuje nowelizację przepisów. - Aktualnie nie są planowane zmiany w przepisach dotyczących procedury RDTL - brzmi odpowiedź. 

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz