Pierwsza Prezes Polskiego Towarzystwa Higienicznego

11 Maja 2018, 9:47

8 maja 2018 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH) odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów, podczas którego wybrano władze towarzystwa na kadencję 2018-2022.

Po raz pierwszy, w 120-letniej historii towarzystwa, stanowisko przewodniczącego obejmie kobieta - Aneta Klimberg.

Aneta Klimberg to Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego – Oddziału Analityki Medycznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Higieny Katedry Medycyny Społecznej UM w Poznaniu. Obroniła w 2001 r. rozprawę doktorską poświęconą problemom higieny i epidemiologii w odniesieniu do analityków medycznych. Specjalista I stopnia w zakresie higieny i epidemiologi oraz II stopnia w dziedzinie zdrowia publicznego.
Organizatorka ponad 20 konferencji, sympozjów międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych.
Zaangażowana w działalność Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Higienicznego (PTH), gdzie przez 2 kadencje pełniła funkcję v-ce przewodniczącej i sekretarza, w kolejnej była skarbnikiem, a obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału. Przez dwie kadencje była członkiem Prezydium Zarządu Głównego PTH, a od maja 2010 r. przez kolejne dwie kadencje była skarbnikiem ZG PTH. Obecnie została wybrana jako pierwsza kobieta w 120-letniej historii Towarzystwa na Prezesa PTH na kadencję 2018-2022. Sekretarz Redakcji dwóch kwartalników PTH: „Problemy Higieny i Epidemiologi” oraz „Hygeia – Public Health”. Współtwórca platformy redakcyjnej. Promotor ponad 60 ukończonych prac magisterskich i licencjackich. Współautor 3 podręczników z zakresu higieny i epidemiologii. Autor ponad 160 publikacji naukowych. Odznaczona Złotą Odznaką Honorową PTH, Odznaką Honorową „Za zasługi dla ochony zdrowia” i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pełne zestawienie prezydium towarzystwa na kadencję 2018-22

 • Prezes – dr n. biol. Aneta Klimberg
 • v-ce Prezes – prof. Jerzy T. Marcinkowski
 • v-ce Prezes – prof. Emilia Kolarzyk
 • Sekretarz – prof. Małgorzata Kowalska
 • z-ca Sekretarza – dr hab. Paweł Kalinowski
 • Skarbnik – mgr Anna Obuchowska
 • z-ca Skarbnika – dr Marta Milona
 • Członek – dr n. med. Kazimierz Łukawiecki
 • Członek – dr n. biol. Ewa Ulatowska-Szostak
 • Członek – dr. n biol. Paulina Wojtyła-Buciora
 • Członek – mgr Jakub Żbikowski

JK, AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz