Senat: ustawa o wsparciu osób o znacznym stopniu niepełnosprawności bez poprawek komisji

11 Maja 2018, 10:45 SENAT

Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej zarekomendowała dzisiaj przyjęcie ustawy wprowadzającej szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, bez poprawek.

 

 

Odrzucono propozycję dwóch poprawek, wnioskowanych przez posłów. Jedna z nich dotyczyła podniesienia zasiłku pielęgnacyjnego z 153 zł do 500 treść drugiej poprawki mówiła , że aby nie rzadziej niż raz na pięć lat rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem przyznać prawo do dofinansowanego turnusu rehabilitacyjnego.

- Z punktu widzenia resortu kierunek poprawek jest zrozumiały. - Rozumiemy pobudki, które przyświecają wnioskodawcom. W naszej opinii jednak procedowany projekt dotyczy wyłącznie rozwiązań z zakresu opieki zdrowotnej i świadczeń gwarantowanych, finansowanych ze środków publicznych. Wydaje się, że w tym zakresie te propozycje wykraczają poza ten zakres- mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Co zyskują osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności?

Zdaniem rządu, ustawa o wsparciu osób ze znacznym stopniu niepełnosprawności realizuje jeden z postulatów protestujących w Sejmie. Ustawa przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, ograniczenie kolejek dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności do świadczeń oraz w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych ma również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ponadto zniesione zostaną limity finansowania świadczeń NFZ z zakresu rehabilitacji.  W tym celu zaproponowano regulację analogiczną do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi. Ustawa ma wejść w życie 1 lipca.

JK

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz