Sejm przyjął poprawki do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

11 Maja 2018, 11:14 karetka-ratownik medyczny

Posłowie w czwartek późnym wieczorem przyjęli 14 poprawek, które Senat zaproponował do nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, m.in. zapis wydłużający o 3 miesiące termin obowiązywania umów z prywatnymi firmami na ratownictwo medyczne.

 

Chodzi o poprawkę przesuwającą do końca marca przyszłego roku termin obowiązywania umów, jakie prywatne firmy zawarły z NFZ na ratownictwo medyczne. Ustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm przewidywała zakończenie tych umów z końcem 2018 r.

Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego komentuje że poprawka wydłużająca o trzy miesiące funkcjonowanie umów z prywatnymi firmami nie ma już tak dużego znaczenia. - To już nic nie zmienia. System funkcjonował do te pory w takiej formie tyle lat, więc dodatkowe trzy miesiące nic już tu nie zmieniają - mówił wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego Sebastian Kulesza

Jest zgoda na wykonywanie świadczeń bez zgody pacjenta

Kolejna z przegłosowanych w czwartek poprawek zakłada, że ratownik medyczny w ramach realizacji zadań zawodowych i pielęgniarka systemu, wykonująca medyczne czynności ratunkowe, mogą udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

Chodzi głównie o przypadki udzielania pomocy dzieciom w szkołach lub placówkach opiekuńczych. O taką możliwość apelował m.in. Rzecznik Praw Dziecka.

Pytany wiceprezes PTRM, o przyjętą przez Sejm senacką poprawkę dotyczącą możliwości udzielania przez ratowników medycznych pomocy dzieciom w szkołach, Kulesza stwierdził, że jest to potrzebny zapis i usankcjonowanie dla dobra pacjenta. Jak mówił, brakowało takiego zapisu, ale pomoc jest udzielana na podstawie innych przepisów dotyczących ratowania życia. Podkreślił, że obecnie system opiera się głównie na ratownikach medycznych, więc jest to zapis idący z duchem czasu.

Poprawki Senatu dotyczą również m.in. zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu dyspozytorni.

Tzw. małą nowelizację ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (PRM) Sejm uchwalił w połowie kwietnia. Główna zmiana to upaństwowienie sytemu ratownictwa, czyli zawieranie umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego.

- Najważniejsze, że mała nowelizacja została przyjęta i niedługo wejdzie w życie, bo to oznacza, że krok po kroku są wprowadzane niezbędne zmiany w systemie ratownictwa medycznego w Polsce - mówił S. Kulesza.

Jak dodał, po wejściu w życie małej nowelizacji będzie czas na rozpoczęcie prac nad dużą nowelizacją i wprowadzaniem kolejnych niezbędnych rozwiązań i większych zmian systemowych. Według niego, system ratownictwa powinien być państwowy w 100 proc. podobnie jak funckjonuje w Polsce system Policji czy Straży Pożarnej. - Jeżeli 49 proc. udziałów należy do instytucji prywatnej to ona również będzie nastawiona na zysk - podkreślił odnosząc się do zawartej w ustawie regulacji dotyczącej zawierania umów na zadania zespołów ratownictwa medycznego wyłącznie z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego.

Ustawa trafi teraz do podpisu Prezydenta.

AK

Zobacz również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz