KIF: Fizjoterapeuci będą musieli zachować ciągłość w wykonywaniu zawodu

11 Maja 2018, 11:49 rehabilitacja fizjoterapeuta

Jak informuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów, trwają obecnie prace nad nowelizacji przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Według nowych zapisów ustawowych, aby świadczyć usługi z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii, fizjoterapeuci będą musieli spełnić wymóg ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Zgodnie z ustawowymi regulacjami każdy fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu fizjoterapeuty łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a będzie zamierzał powrócić do wykonywania zawodu, będzie miał obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.

Nowelizacja ustawy nie przewiduje utraty prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty z powodu ewentualnego braku ciągłości wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty zaliczać się będzie:

- Diagnostyka funkcjonalna pacjenta; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie fizykoterapii; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie kinezyterapii; kwalifikowanie, planowanie i prowadzenie masażu; zlecanie wyrobów medycznych; dobieranie do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych; nauczanie pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi; prowadzenie  działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej  na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych; wydawanie opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii; nauczanie  pacjentów  mechanizmów  kompensacyjnych  i adaptacji  do  zmienionego  potencjału  funkcji  ciała i aktywności; nauczanie zawodu fizjoterapeuty oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów; prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie fizjoterapii; kierowanie pracą zawodową osób wykonujących zawód fizjoterapeuty oraz zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej - zapoznajemy się z obwieszczeniem KIF.

 JK

Źródło: KIF

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz