102 tys. pracowników UE umiera rocznie w wyniku złych warunków pracy

11 Maja 2018, 12:41 pracownik

W Unii Europejskiej w prawie 40 proc. przedsiębiorstw pracownicy mają kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami każdego dnia. Znacząca liczba zachorowań wynikających z kontaktu z niebezpieczną chemią to choroby nowotworowe – szacuje się, że z ich powodu w UE co roku umiera ponad 102 tys. pracowników, a w Polsce ok. 7,5 tys.

- Coraz więcej pracowników w Polsce jest narażonych na działanie chemikaliów w miejscach pracy. Dotyczy to również takich zakładów, które nie kojarzą się z tego rodzaju zagrożeniem (tj. gabinety kosmetyczne i fryzjerskie czy służba zdrowia). Badania przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach i raporty Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że większość pracodawców wciąż ma problemy z właściwą identyfikacją zagrożeń chemicznych. Tymczasem pracodawcy i pracownicy powinni rozumieć potencjalne zagrożenia oraz podejmować działania zapobiegawcze – mówi prof. Danuta Koradencka z Państwowego Instytutu Badawczego.

Zachorowania wynikające z zaniedbań w zakładach pracy to znaczący koszt dla budżetu

Zawodowe narażenie na niebezpieczne chemikalia jest przyczyną m. in. nowotworów, chorób układu oddechowego, krążenia czy nerwowego. To najistotniejsze przyczyny zwolnień chorobowych pracowników, a często także powód trwałej niezdolności do pracy. W konsekwencji ponosimy poważne koszty państwa z tytułu leczenia, rehabilitacji i wypłat świadczeń finansowanych.

Wzrosła świadomość pracodawców

- W roku 2016 – w stosunku do 2005 – zanotowano znaczący wzrost zakładów pracy zgłaszających m.in. działające rakotwórczo czynniki chemiczne i procesy technologiczne– łącznie z 2,3 tys. do 4,4 tys. Rośnie też rejestr czynników chemicznych i pyłowych z 253 do 356. To pokazuje nie tylko rozwój wiedzy toksykologicznej czy rozwój regulacji prawnych, ale również wzrost świadomości samych pracodawców – mówi Katarzyna Konieczko, odpowiedzialna za Centralny Rejestr Danych o Narażeniu na Substancje Chemiczne.

Zapowiedziane zmiany w dyrektywach UE

- Pracownicy reprezentujący różne zawody mogą być narażeni na działanie ogromnej liczby substancji

niebezpiecznych w swoich miejscach pracy. W 2017 r. w UE – na podstawie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP)5 – skategoryzowano około 129 tys. takich substancji. Dlatego Komisja Europejska rozpoczęła proces aktualizacji dyrektywy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami m.in. ze strony czynników rakotwórczych 6 . Nowa dyrektywa7 ustala wartości wiążące dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 14 nowych czynników chemicznych. Ponadto, w fazie końcowej jest druga nowelizacja Dyrektywy 2004/37/WE, w której podano wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 5 substancji rakotwórczych – czytamy z publikacji wydanej przy współpracy Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w ramach europejskiej kampanii informacyjnej „Substancje niebezpieczne pod kontrola”.

W rezultacie zmian dyrektywy europejskiej, w Polsce, zweryfikowane i dodane zostaną, wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla substancji rakotwórczych w rozporządzeniu MPiPS. Pierwszym efektem jest dodanie kolejnych, 15-tu substancji chemicznych.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz