Jak przebiegają prace nad ustawą o krwiodawstwie? Skąd opóźnienia?

14 Maja 2018, 11:35

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o przedłużeniu prac Zespołu odpowiadającego za przygotowanie projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Jakie są tego przyczyny? O komentarz poprosiliśmy Beatę Rozbicką, dyrektor Narodowego Centrum Krwi i przewodniczącą Zespołu odpowiadającego za opracowanie wspomnianego projektu.

Zespół powołany został w styczniu. Początkowo prace miały zakończyć się do 30 kwietnia. Nowy termin ich finalizacji wyznaczony został jednak na 30 czerwca. To jednak nie pierwszy raz, kiedy prace nad ważnym projektem dla ochrony zdrowia zostają wydłużone. Podobna sytuacja miała miejsce m.in. w przypadku prac zespołu  przygotowującego „Strategie na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.”

Dlaczego przedłużono prace Zespołu?

- Prace przedłużono z powodu konieczności rzetelnego opracowania kompleksowego projektu ustawy. Należy mieć na uwadze, że pierwsze posiedzenie Zespołu miało miejsce dopiero 7 lutego 2018 r., a zakładany przedmiot regulacji , tj. krwiodawstwo i krwiolecznictwo, jest dość obszerny. Wydłużenie czasu jest niezbędne z uwagi na konieczność opracowania wstępnych wersji projektów aktów wykonawczych do projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie, o których nie wspomina zarządzenie Ministra Zdrowia. Jest to niezbędne, aby prawidłowo przewidzieć skutki projektowanych rozwiązań - informuje Politykę Zdrowotną dyrektor NCK.

Co będzie zawierał projekt ustawy?

Z informacji przekazanych przez przewodniczącą wynika, iż trwa analiza materiałów pozyskanych w toku prac na projektem ustawy.

- Zgodnie z przyjętymi założeniami projekt ustawy ma zawierać regulacje dotyczące krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w tym:

  • organizacje i zadania podmiotów składających się na publiczną służbę krwi
  • nadzór na systemem publicznej służby krwi
  • zasady pobierania, preparatyki oraz przetaczania krwi i jej składników
  • zagwarantowanie zasady honorowego krwiodawstwa
  • generalne zasady dotyczące zbywania nadwyżek osocza i zachowania zasady samowystarczalności w krew dla RP
  • zasady dotyczące krwiolecznictwa na poziomie szpitali oraz wiele innych - przekazuje B. Rozbicka.

Anna Grela

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz