Krajowy konsultant o zapowiedziach MZ dotyczących leczenia bólu

14 Maja 2018, 13:02 SZPITAL

Konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. Radosław Owczuk uważa, że trzeba zwiększyć dostępność pacjentów do leczenia bólu. Co sądzi o zapowiedziach ministra Łukasza Szumowskiego?

O zapowiedziach ministra pisaliśmy tutaj: Ł. Szumowski o leczeniu bólu: szkolenia, wyceny, poradnie 

- Jedna sprawa to leczenie bólu ostrego w warunkach leczenia szpitalnego i tutaj jesteśmy w o tyle korzystnej sytuacji, że mamy wytyczne opracowane przez Polskie Towarzystwo Anestezjologów i Intensywnej Terapii - podkreślił prof. Owczuk. Jak dodał, obecnie są one aktualizowane i najnowsza wersja powinna ukazać się jeszcze w tym roku. - To jest istotne, że istnieje przewodnik postępowania dostosowany do warunków polskich, jeżeli chodzi m.in. o możliwości farmakoterapii - mówił.

Według niego, należałoby włożyć pewne wysiłki w obrębie szpitali jeżeli chodzi o rutynowe podejście do monitorowania bólu i skutecznego leczenia. 

- Drugi aspekt to kwestia leczenia bólu przewlekłego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli leczenie bólu w przychodniach. Problemem jest to, że od kilku lat nie było konkursów na AOS i jest wiele miejsc w Polsce, gdzie praktycznie poradni bólowych nie ma - zwrócił uwagę prof. Owczuk. Podał przykład województwa lubelskiego, gdzie jak mówił nie ma żadnego ośrodka do szkolenia w ramach specjalizacji z anestezjologii.

 

Potrzebna sieć poradni przyszpitalnych

- Byłoby bardzo dobrze, gdyby była opcja tworzenia poradni przede wszystkim przyszpitalnych. Uważam, że rozwinięcia wymaga wdrożenie interwencyjnych sposobów leczenie bólu przewlekłego i to powinno opierać się właśnie o przychodnie przyszpitalne - podkreślił prof. Owczuk.

 

Szkolenia dla lekarzy

- Istnieją studia podyplomowe dla lekarzy w zakresie leczenia bólu na Uniwerytecie Jagiellońskimi i są one na bardzo wysokim poziomie - przypomniał prof. Owczuk. Osiągnęliśmy z ministrem zgodność, że potrzebne są kolejne ośrodki.

 

Jak zachęcić ośrodki do leczenia bez bólu

- Brakuje premiowania ośrodków, które już posiadają np. certyfikat "Szpital bez bólu" przyznawany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Być może, gdyby płatnik uwzględniał w czasie postępowania konkursowego zwiększenie finansowania dla takich placówek, to byłaby to motywacja do zdobywania tego certyfikatu i do tego, żeby zespoły leczenia bólu ostrego w szpitalach funkcjonowały - stwierdził prof. Owczuk.

Jak podkreślił, powinna to być rzecz odpowiednio premiowana, np. także przez Centrum Monitorowania Jakości.

 

Leczenie bólu jako odrębne świadczenie 

- Wyodrębnione środki na ten cel byłyby motywatorem dla świadczeniodawców, aby zajęli się tym w sposób rzetelny uważa prof. Owczuk. Jednocześnie wyraził obawy, czy stworzenie nowego produktu rozliczeniowego nie przełoży się na zmniejszenie dotychczasowego finansowania procedur zabiegowych.

Polecamy także: 

 

AK

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz