Rada ds. Taryfikacji m.in. o nowych świadczeniach w cukrzycy

14 Maja 2018, 14:16 AOTMiT

Na 23 maja br. zaplanowano najbliższe posiedzenie Rady ds. Taryfikacji przy AOTMiT. Co znalazło się w porządku obrad?

 Porządek obrad obejmuje:

  1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

a) diagnostyka cukrzycy monogenowej,

b) system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,

c) diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,

d) leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny,

e) hemodiafiltracja (HDF).

 2. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45.

 3. Plan taryfikacji na 2019 r. – analizy wstępne.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz