Rada Przejrzystości AOTMiT m.in. o leku na reumatoidalne zapalenie stawów

14 Maja 2018, 14:19 AOTMiT

AOTMiT oceni na najbliższym posiedzeniu m.in. lek Olumiant w ramach programu lekowego Leczenie reumatoidalnego zapalenie stawów o przebiegu agresywnym oraz lek Bortezomib zentiva w leczeniu chłoniaka.

 

Posiedzenie Rady Przejrzystości zaplanowano na poniedziałek 21 maja br. Porządek obrad obejmuje:

  • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BORTEZOMIB ZENTIVA (bortezomibum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
  • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OLUMIANT (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”.
  • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Onivyde (irynotekan liposomowy) we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9).
  • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Signifor (pasireotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0).
  • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4).
  • Rada zajmmie się też przygotowaniem opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki chorób odkleszczowych”.

 

Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

- Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego na lata 2018-2020 pn. 

- Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019,

- Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w Gminy Chojnów.

- Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin.

- Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz