BCC: pomóżmy niepełnosprawnym kosztem innych programów socjalnych

15 Maja 2018, 14:53 wyroby medyczne niepełnosprawni

17 kwietnia minie miesiąc od rozpoczęcia protestu w Sejmie przez rodziców osób z niepełnosprawnością. BCC proponuje, by np. ograniczyć program 500+ i z tych pieniędzy zapewnić pełne zabezpieczenie dla osób wymagających szczególnej opieki. 

 

 W wyroku z 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej od wieku, w którym powstała niepełnosprawność podopiecznego, jest niezgodne z konstytucją. W ostatnich dyskusjach wybrzmiewały opinie o kategoryzacji i pomijaniu osób z lekką niepełnosprawnością. 

- Osoby niepełnosprawne to nie tylko dzieci urodzone z wadami rozwojowymi. W dyskusji publicznej często zapomina się o 272 tys. osób dorosłych, wymagających opieki po uzyskaniu pełnoletności oraz w wyniku chorób i wypadków przed 18. rokiem życia. Wg różnych, publicznych szacunków, na systemowy program pomocy dla ok. 800 tys. głęboko niesprawnych osób w Polsce, zgodny z postulatami protestujących, potrzeba ok. 5-6 mld zł rocznie – opiniuje Business Centre Club.

 

Potrzeby osób niesamodzielnych powinny być priorytetem w programach socjalnych

Business Centre Club zwraca również uwagę na program 500+, którego ograniczenie dochodowe, o co BBC postulowało, mogłoby zapewnić pełne zabezpieczenie dla osób wymagających szczególnej opieki. Co kluczowe, rozwiązanie te skutkowałoby wypłatą pieniędzy bezpośrednio do ręki osobom niepełnosprawnym- na co Ci w obliczu obecnych propozycji ustawowych, nie mogą liczyć.

BBC wyraża stanowisko, że osoby niepełnosprawne są grupą społeczną na tyle pokrzywdzoną i zapomnianą przez wszystkie dotychczasowe rządy, że pieniądze na finansowanie ich elementarnych potrzeb należy w budżecie znaleźć nawet kosztem innych programów socjalnych. System opieki nad osobami pokrzywdzonymi przez los trzeba racjonalnie przebudować. To wyzwanie cywilizacyjne ważniejsze od doraźnych kalkulacji politycznych i wyborczych.

 JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz