Zmiany w zespole ds. opieki farmaceutycznej. Dołączyli m.in. pacjenci i NIL

Minister zdrowia zmienił zarządzenie ws. powołania zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Minister rozszerzył m.in. skład zespołu o wiceprezesa NIL oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich.

 

W myśl opublikowanej w środę noweli zarządzenia, minister zdrowia włączył do prac zespołu czterech nowych członków: Romualda Krajewskiego – Wiceprezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, Mariolę Drozd – przedstawiciela Katedry i Zakładu Farmacji Stosowanej, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także Ewę Borek – przedstawiciela Fundacji My Pacjenci oraz Leszka Borkowskiego – przedstawiciela Fundacji Razem w Chorobie.

 

Na zastępcę przewodniczącego zespołu została powołana Naczelnik Wydziału Analityczno – Refundacyjnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Edyta Matusik. Wcześniej funkcję tę pełniła Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia Izabela Obarska.

Dotychczas w skład zespołu wchodzili: przewodniczący - Marcin Czech - Podsekretarz Stanu z Ministerstwie Zdrowia, Zastępca Przewodniczącego - Izabela Obarska, Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia oraz członkowie: dr hab. Agnieszka Skowron - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny, dr hab. Katarzyna Szalonka - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Barbara Walenciuk - Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, Anna Polit - Naczelnik Wydziału ds. Inspekcji Obrotu Hurtowego Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym,

Joanna Szajnik-Solska – Koordynator Zespołu ds. Jakości Produktów Leczniczych Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym, Dariusz Jarnutowski - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno - Finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Grzegorz Zagórny - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Narodowym Funduszu Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach, dr n. farm. Piotr Brukiewicz - Prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Mariola Kostewicz - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie, dr hab. Agnieszka Zimmermann - Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Prawa Medycznego i Farmaceutycznego.

 

W myśl zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej, zadaniem zespołu jest wypracowanie i wdrożenie modelu pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz