Został tydzień do końca okresu przejściowego dla fizjoterapeutów

25 Maja 2018, 13:09 fizjoterapeuta masażysta rehabilitacja

Od dnia 1 czerwca 2018 r., żadna osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii nie może być zatrudniona lub prowadzić działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie wpisana do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, czyli tym samym nie będzie posiadać prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. 

Z dniem 31 maja 2018 r. kończy się okres przejściowy przewidziany w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty.

- Fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi na rzecz, którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Odpowiedzialność spoczywa także na podmiocie na rzecz, którego fizjoterapeuta ma wykonywać czynności zawodowe: przed zatrudnieniem jest zobowiązany żądać przedłożenia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu - ostrzega KIF.

Jakie kary grożą za niedostosowanie się do wymogów ustawy?

  • Art. 136. Kto bez wymaganych uprawnień udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, podlega grzywnie.
  • Art. 137. Jeżeli sprawca czynu określonego w art. 136 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
  • Art. 138. Kto bez wymaganych uprawnień posługuje się tytułem zawodowym fizjoterapeuty, podlega karze grzywny.
  • Art. 139. Kto dopuszcza do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osobę nieposiadającą prawa wykonywania zawodu wymaganego do udzielania tych świadczeń, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny

- Z analiz KIF wynika, iż większość czynnych zawodowo fizjoterapeutów złożyła kompletne wnioski przed końcem lutego 2018 r., co oznacza, iż otrzymają oni prawo wykonywania zawodu w wymaganym ustawą terminie - zapewnia KIF.

Za datę uzyskania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty należy uznać dzień podjęcia uchwały stwierdzającej prawo wykonywania zawodu. Od tego dnia fizjoterapeuta ma prawo posługiwać się uzyskanym numerem prawa wykonywania zawodu. Do osób, które uzyskały PWZFz w okresie od marca do maja br. będą wysłane drogą mailową imienne uchwały potwierdzające przyznane im prawo wykonywania zawodu. PWZFz w postaci plastikowej legitymacji zostanie wydany w ciągu 8-12 tygodni od uchwały KIF.

Rejestracja fizjoterapeutów odbywa się tutaj

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

4 komentarze

Kasia Poniedziałek, 28 Maja 2018, 23:09
A jak odnosi sie powyższy przepis do Fizjoterapeutow pracujących za granicą Pl..., którzy będą chcieli np. za 5 lat wrócić do kraju i pracować dalej w swoim zawodzie
km Poniedziałek, 28 Maja 2018, 20:10
A co ze stażystami zatrudnionymi w zakładach pracy nie posiadającymi prawa do wykonywania zawodu.
maciej Wtorek, 29 Maja 2018, 18:55
Jak sama nazwa wskazuje stażysta nie może samodzielnie wykonywać zawodu tylko pod okiem fizjoterapeuty z prawem
janusz Sobota, 26 Maja 2018, 22:06
. i słusznie