MZ rozpoczyna walkę z bólem od projektu rozporządzenia

16 Maja 2018, 14:01 Lekarz operacja znieczulenie

Schemat postepowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi, a także wzór Karty Oceny Nasilenia Bólu - zawiera opublikowany środę projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia o standardzie organizacyjnym leczenia bólu.

 

 Jak informuje resort zdrowia, projekt określa wystandaryzowany schemat postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi, który będzie realizowany na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

Resort wyjaśnił, że projekt rozporządzenia określi metody oceny bólu, tj. badanie podmiotowe (wywiad) i przedmiotowe, skale oceny bólu, badania pomocnicze, a także monitorowanie skuteczności leczenia bólu, tj. ocenę nasilenia bólu, ocenę osiągnięcia ulgi w bólu w wyniku zastosowanego leczenia, ocenę stopnia stosowania się pacjenta do zaleceń terapeutycznych, ocenę wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu wdrożonego leczenia, ocenę skuteczności leczenia działań niepożądanych, rozważenie modyfikacji leczenia w odpowiedzi na wystąpienie działań niepożądanych, ocenę stopnia satysfakcji pacjenta z leczenia przeciwbólowego. Projekt określi ponadto obowiązek prowadzenia postępowania terapeutycznego mającego na celu łagodzenie i leczenie bólu.

 

Karta Oceny Nasilenia Bólu

Istotnym elementem projektu są zapisy zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą do sporządzenia Karty Oceny Nasilenia Bólu, która dołączana będzie do dokumentacji medycznej. Projekt określa wzór Karty, która uwzględni informacje o nasileniu bólu, jego lokalizacji, wpływie na elementy jakości życia, charakter bólu, lekach i ich skuteczności, rozpoznaniu terapeutycznym, zaleceniach, objawach związanych ze stosowaniem leków przeciwbólowych.

Wzór karty stanowi załącznik do projektu rozporządzenia.

Po co nowe regulacje?

Nowe regulacje pozwolą na podniesienie jakości udzielanych świadczeń w placówkach medycznych. Ponadto przyczynią się do zebrania bardziej szczegółowego wywiadu od pacjenta oraz odnotowania tych informacji w jego dokumentacji medycznej - tłumaczy MZ.

Obecnie nie istnieją jednolite standardy dotyczące organizacji postępowania w stosunku do pacjenta cierpiącego z powodu bólu. Szacuje się, że z powodu bólu przewlekłego cierpi 27 proc. dorosłej populacji naszego kraju, a w odniesieniu do osób powyżej 65. roku życia - 55 proc. populacji - czytamy w uzasadnieniu.

Resort podkreślił, że standard organizacyjny leczenia bólu został opracowany przy współpracy z Polskim Towarzystwem Badania Bólu.

 

Leczenie bólu w POZ 

Jak czytamy, leczenie bólu powinno odbywać się na wszystkich poziomach leczenia. - - Ważne jest, aby ocena bólu odbywała się już na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej. Ocena bólu w ramach poz może zminimalizować liczbę powikłań związanych z niewłaściwym leczeniem bólu oraz związanych z nimi hospitalizacji i leczenia powikłań. Wdrożenie leczenia pacjenta z bólem w warunkach poz wpisuje się w nowy model poz wprowadzony przepisami ustawy z 27 października 2017 r. o poz - uzasadnia MZ.

AOS i szpitale

Zakłada się, że leczenie w ramach ambulatoryjnych oraz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych będzie odbywało się w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta z bólem w warunkach poz lub w sytuacji trudności w postawieniu właściwego rozpoznania zespołu bólowego, braku lub niewielkiej skuteczności dotychczasowego leczenia bólu, wskazania do zastosowania inwazyjnych metod leczenia oraz trudności w opanowaniu działań niepożądanych po zastosowaniu leczenia. Leczenie będzie prowadzone na podstawie skierowania.

W myśl rozporządzenia, w przypadku pacjenta przebywającego w szpitalu, pomiar natężenia bólu będzie odbywał się co najmniej trzy razy na dobę. Może je prowadzić zarówno lekarz, jak i pielęgniarka czy położna.

W projekcie przewidziano również, że w trakcie wykonywania medycznych czynności ratunkowych będzie wykonywana ocena nasilenia bólu oraz wdrażane postępowanie przeciwbólowe.

Placówki będą miały sześć miesięcy na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia od dnia jego wejścia w życie.

AK

Projekt rozporządzenia: tutaj 

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz