Senat zajmie się ustawą o rehabilitacji zawodowej

16 Maja 2018, 14:45 SENAT

Senat rozszerzył porządek obrad 60. posiedzenia o nowelizacje ustawy  o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa stanowi realizację II etapu rządowego programu „Za życiem”.

Zadaniem podstawowym projektu ustawy jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie tych, które wychowują niepełnosprawne dzieci. W ramach projektu wprowadzone mają być: usługi wspierające i rehabilitacyjne, polegające na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, uprawnienie do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia oraz możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Warsztaty i zajęcia klubowe, mają stanowić zorganizowaną formę rehabilitacji, mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia będą fundowane z środków PFRON-u.

Ustawa została przyjęta z trzema poprawkami komisji senackiej, przez Sejm 10 maja 2018 r. ZA opowiedziało się 435 posłów, nikt nie był przeciwny, 2 posłów wstrzymało się od głosowania. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz