Lekarze domagają się elektronicznych dokumentów PWZ

17 Maja 2018, 10:30 Lekarze

Ministerstwo Zdrowia w tym roku stoi w cieniu wielkiego programu informatyzacji. E-recepty, e-zwolnienia czy elektroniczne dokumenty prawa wykonywania zawodu, które już są wprowadzane m. in. przez KIF dla zawodu fizjoterapeuty. Nad projektem e-PWZ pracowała też Naczelna Izba Lekarska. Wczoraj wiceprezes NIL, zwróciła się do MZ o informację w postępach nad wdrożeniem nowych rozwiązań dla grupy lekarzy i lekarzy dentystów oraz wyraziła zaniepokojenie nad przyszłością projektu .

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska skierowała do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego pismo następującej treści:

- W nawiązaniu do spotkania z Panem Ministrem oraz Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej Panem Maciejem Hamankiewiczem, do którego doszło w dniu 19 kwietnia br., w którym również uczestniczyłam, zwracam się z gorącą prośbą o informacje w sprawie dalszych działań Ministerstwa Zdrowia związanych z omawianą na spotkaniu sprawą projektu e-PWZ. Prace nad wprowadzeniem nowych dokumentów prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty trwają od kilku lat, jak dotychczas z dużym zaangażowaniem ze strony Ministerstwa Zdrowia. Pomimo wyrażonego przez Pana Ministra dużego zainteresowania przedstawionym projektem oraz jego znacznym zaawansowaniem na etapie prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia, do dziś nie odnotowaliśmy jednak żadnych dalszych działań ze strony Ministerstwa - czytamy.

Istnieje ryzyko pominięcia lekarzy działających w prywatnych podmiotach lekarskich 

- W tym kontekście niezwykle niepokojące są, docierające do Naczelnej Izby Lekarskiej, informacje o prowadzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia pracach nad kartą specjalisty medycznego. Pragnę podkreślić, że karta taka nie zastąpi dokumentu prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty można natomiast domniemywać, że w przypadku wydawania jej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, otrzymają ją jedynie lekarze ubezpieczenia zdrowotnego - wybrzmiewa treść pisma NIL

Krok w tył dla wprowadzenia e-PWZ

- Olbrzymie zaangażowanie jakie samorząd lekarski wykazał w trakcie prac nad projektem e-PWZ oraz znaczny poziom zaawansowania tych prac, jaki udało się osiągnąć skłoniły samorząd do rozpoczęcia rozmów z potencjalnym wykonawcą nowych dokumentów – Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. Bierność Ministerstwa Zdrowia w ostatnich miesiącach doprowadziła jednak do wstrzymania zaawansowanych rozmów z tym podmiotem i stawia pod znakiem zapytania powodzenie całego przedsięwzięcia - twierdzi NIL. 

JK

Pełną treść pisma znajdziesz: tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz