Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych bez poprawek

17 Maja 2018, 15:01 SENAT

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Senat rozszerzył zakres posiedzenia obrad o głosowanie nad nowelizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Tego samego dnia przegłosowano ustawę bez wprowadzania poprawek. 

Ustawa stanowi realizację II etapu rządowego programu „Za życiem”.

Zadaniem podstawowym projektu ustawy jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie tych, które wychowują niepełnosprawne dzieci. W ramach projektu wprowadzone mają być: usługi wspierające i rehabilitacyjne, polegające na prowadzeniu zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, uprawnienie do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia oraz możliwość korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy.

Warsztaty i zajęcia klubowe, mają stanowić zorganizowaną formę rehabilitacji, mającą na celu wspieranie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym. Zajęcia będą fundowane z środków PFRON-u.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz