Prof. P. Górski polemizuje z zastrzeżeniami do narodowej debaty o zdrowiu

18 Maja 2018, 10:35

- Rada nie jest stworzona po to, by wyręczać Ministra Zdrowia w bieżącej działalności. Nie odpowiemy na pytanie jak skrócić kolejki do lekarzy specjalistów - pisze prof. Paweł Górski, przewodniczący rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu  „Wspólnie dla Zdrowia” w polemice do opublikowanego przez Politykę Zdrowotną wcześniej komentarza Marii Libury i Stanisława Maksymowicza. W czym się zgadza, a w czym nie, z tymi ekspertami?

Maria Libura

Stanisław Maksymowicz

Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego

W nawiązaniu do Państwa uwag przedstawionych w Polityce Zdrowotnej z dnia 2 maja br.  pozwalam sobie przedstawić bardziej szczegółową wersję programu społecznej debaty o zdrowiu.

 Debata ta, zainicjowana przez ministra Łukasza Szumowskiego, ma na celu przygotowanie dokumentu „Strategia ochrony zdrowia w Polsce”. Dokument określi cele średniookresowe i długofalowe ochrony zdrowia, cele polityki bieżącej, zasady ogólne systemu opieki zdrowotnej, obowiązki Państwa w stosunku do ochrony zdrowia, obowiązki obywateli w zakresie profilaktyki i terapii chorób, sposoby opłacania wydatków Państwa oraz źródła całościowego finansowania systemu opieki zdrowotnej, sposoby i zakres wdrożeń innowacyjnych. Strategia powinna zawierać wskazówki co do przekształceń prawa w Polsce, służące optymalizacji funkcjonowania ochrony zdrowia.

Zgadzam się z diagnozą obecnego systemu ochrony zdrowia wypowiedzianą w Państwa publikacji. Rzeczywiście „dzisiejszy system ochrony zdrowia przypomina okręt pozbawiony żagli i steru, dryfujący tam gdzie zaprowadzą go zmienne prądy gospodarki, wpływów politycznych, rozmaitych lobby i zmieniającej się demografii.” Ta powszechnie znana prawda leżała u podstaw nie tylko inicjatywy Ministra Zdrowia, ale także u podstaw zgody osób zaproszonych do debaty. Pragnę zwrócić uwagę, że jedynym kryterium zaproszenia były kompetencje. W skład Rady wchodzą osoby o uznanym autorytecie w zakresie teorii zarządzania ochroną zdrowia, praktycy zarządzania, przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W działalności bieżącej Rady wezmą udział eksperci powołani w celu pomocy w tworzeniu poszczególnych dokumentów Rady. Oznacza to, że do dyskusji nie zaproszono osób o istotnej aktywności politycznej.

Zwracam też uwagę, że zarówno działalność bieżąca, jak i dokument ostateczny stanowiący wynik pracy Rady są z założenia oddzielone od aktualnej działalności Ministra Zdrowia. Ze strony Ministra oczekujemy jedynie komentarzy, podobnie jak i na komentarz liczymy ze strony grup fachowców i pacjentów. Na tym polega społeczny, a nie polityczny charakter debaty. Debata z natury rzeczy wychodzi z bieżącej działalności całej ochrony zdrowia, w tym Ministerstwa Zdrowia. Nie możemy zakładać jednak żadnych rozwiązań przed dokonaniem gruntownej analizy. Zawarte w Państwa publikacji przypuszczenia o celowym przemilczaniu reform dokonanych przez poprzedniego ministra nie są uzasadnione. Reformy te, jak i inne Państwa uwagi stanowić mają właśnie przedmiot analiz. Nie mogą się zatem Państwo domagać byśmy wnioski z debaty przedstawili przed jej zakończeniem. Z pewnością natomiast nie uciekniemy od wspomnianych przez Państwa problemów.

W komunikacie prasowym Ministerstwa Zdrowia próbowali Państwo doszukać się „choćby namiastki diagnozy stanu obecnego”, a także nawiązania do map potrzeb zdrowotnych, dokumentów OECD lub raportów NIK-u. Wszystkie te informacje stanowić będą istotne narzędzia debaty. W krótkim komunikacie Ministerstwa nie mogły się znaleźć, tak jak i wiele informacji technicznych o przeprowadzeniu debaty.

Z podtytułu Państwa publikacji „Głód konkretów” wynika, że oczekują Państwo przed debatą już jej wyników. Ponadto zwracamy uwagę, że Rada nie jest stworzona po to by wyręczać Ministra Zdrowia w bieżącej działalności. Nie odpowiemy na pytanie jak skrócić kolejki do lekarzy specjalistów. Nie to jest celem strategii. Strategia ma na celu natomiast zaproponowanie takich rozwiązań, które umożliwią adaptację obecnej struktury ochrony zdrowia do wymagań nowoczesnego społeczeństwa. Żadna z osób tworzących Prezydium Debaty nie jest ani aktywnym politykiem, ani członkiem partii politycznej. Nie czujemy się uwikłani w jakąkolwiek tego typu działalność. Nie mają zatem podstaw podejrzenia, że „wpisujemy się w program wyborczy” partii politycznych.

Dziękujemy za zaangażowanie Państwa w tak istotne społecznie problemy i liczymy na aktywne włączenie się Klubu Jagiellońskiego w naszą debatę.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski

Przewodniczący

rady społecznej narodowej debaty o zdrowiu  „Wspólnie dla Zdrowia”

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Głos Czwartek, 24 Maja 2018, 22:21
Kiełbasa wyborcza
Mem Piątek, 18 Maja 2018, 12:38
Osoby o uznanym autorytecie. Np. Jakub Banaszek