PEX PharmaSequence podsumowuje rynek apteczny w kwietniu

18 Maja 2018, 14:35 leki

Wartość sprzedaży w aptekach w kwietniu spadła zarówno biorąc pod uwagę marzec 2018 r. jak i poziom sprzed roku, z kwietnia 2017 r. Eksperci jednak są optymistyczni co do wyniku za cały rok i prognozują, że sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, czyli o 2,2 proc. więcej niż w roku 2017. 

Rynek apteczny w kwietniu 2018 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2,635 mld zł.

Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2017 spadła o blisko 64 mln zł (-2,4 proc.). Wobec marca 2018 sprzedaż zmniejszyła się o blisko 476 mln zł (-15,3 proc.). Obrót statystycznej apteki w kwietniu 2018 wyniósł 174,5 tys. zł, był to spadek o 3,3 proc. względem analogicznego okresu 2017. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wartość monitorowanych segmentów spadała.

Rx pełnopłatne

Sprzedaż leków z recept pełnopłatnych wyniosła prawie 593 mln zł i była mniejsza o blisko 19 mln zł (-3,1 proc.), sprzedaż w ramach recept refundowanych wyniosła ponad 956 mln zł i zmalała o blisko 9 mln zł (-0,9 proc.) a wartość sprzedaży odręcznej wyniosła blisko 1,063 mld zł i spadła o ponad 38 mln zł (-3,5 proc.).

Wartość produktów w sprzedaży odręcznej spadła o ponad 291 mln zł (-21,5 proc.) wartość segmentu recept refundowanych była mniejsza o blisko 118 mln zł (-11 proc.), z kolei recept pełnopłatnych zmniejszyła się o prawie 70 mln zł (-10,6 proc.). Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 20,9 zł i była o 2,3 proc. większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z kwietnia 2017 r. wzrosła o 2,4 proc.. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 27,9 zł (wzrost o 0,7 proc. vs kwiecień 2017) średnia cena detaliczna leków na recepty pełnopłatne to 25,6 zł (wzrost o 3,3 proc. vs kwiecień 2017) średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 15,6 zł (wzrost o 2,5 proc. vs kwiecień 2017).

Marża

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła 24,7 proc. i była o 0,3 pp. mniejsza od marży w analogicznym okresie 2017r. Względem marca średnia marża w aptece zmniejszyła się o 0,5 pp. W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość blisko 703 mln zł, tj. o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 26,5 proc. i był mniejszy o 1,6 pp. niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane zmalało o 1,2 pp.

Prognoza

Prognoza: sprzedaż na koniec 2018 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie blisko 34 mld zł, to o 2,2 proc. więcej niż w roku 2017. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 8,7 mld zł (+3 proc. w stosunku do 2017 roku).

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz