MZ: Zmiany dla producentów jedzenia i napojów

18 Maja 2018, 15:28 jedzenie

Na etykietach spożywczych wartości spożycia będą przeliczane na jedną porcję, tylko w przypadku gdy dane opakowanie będzie zawierać wyłącznie jedną porcję - tak by nie wprowadzać w błąd konsumentów. Do tego termin "zalecane dzienne spożycie" zastąpi "referencyjne wartości spożycia". Zmienią się też zasady korzystania z substancji wzbogacających żywność. 

Najnowszy projekt zmian MZ obejmuje:

  • Dopuszczenie do użycia eteru dimetylowego w celu uzyskania żelatyny (maksymalny poziom pozostałości produktu do 0,009mg/kg)
  • Zwiększenie maksymalnego poziomu pozostałości eteru dimetylowego w kolagenie i pochodnych kolagenu z 0,009mg/kg do 3mg/kg
  • Na etykietach spożywczych sformułowanie "zalecane dzienne spożycie" zastąpi "referencyjne wartości spożycia"
  • Wartości spożycia będą przeliczane na jedną porcję, tylko w przypadku gdy dane opakowanie będzie zawierać wyłącznie jedną porcję

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowany został również przepis dotyczący przeliczania minimalnej ilości witamin i składników mineralnych w odniesieniu do napojów.

Ponadto wprowadza się zmiany doprecyzowujące § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności, w związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców dotyczącymi obowiązku wzbogacania soli i tłuszczów, nieprzeznaczonych bezpośrednio do stosowania przez konsumenta finalnego, m.in przez zakłady przetwórstwa spożywczego. W projektowanym § 2 zostało zatem doprecyzowane, że w witaminy bądź składniki mineralne są wzbogacane sól i tłuszcze przeznaczone do stosowania przez konsumenta finalnego, a nie przez zakłady przetwórstwa spożywczego.

Oczekiwanym efektem wprowadzanych zmian będzie ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności związanej z produkcją żywności, w tym prawidłowe podawanie na opakowaniach środków spożywczych informacji wymaganych przepisami prawa żywnościowego.

- Aby ułatwić przedsiębiorcom dostosowanie się do zmienionych regulacji w projekcie rozporządzenia zaproponowano okres przejściowy – środki spożywcze wzbogacane niespełniające wymagań określonych w przepisach projektowanego rozporządzenia mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia i pozostawać w obrocie do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do upływu daty ich minimalnej trwałości lub terminu ich przydatności do spożycia. Środki spożywcze wzbogacane, które zostały wprowadzone do obrotu w innym niż Rzeczpospolita Polska kraju członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z prawem tego kraju, będą traktowane na zasadzie wzajemnego uznania i swobodnego przepływu towarów - informuje MZ. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz