Tydzień w pigułce

21 Maja 2018, 9:02 kalendarz

Najbliższy tydzień stoi pod znakiem zebrań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Na poniedziałek zaplanowano zebranie Rady Przejrzystości AOTMiT, dwa dni później zbierze się Rada ds. Taryfikacji. Warto także zaznaczyć w swoich kalendarzach konferencję DKMS, która odbędzie się w środę w Warszawie.

Dzisiaj (21.05) zbierze się Rada Przejrzystości AOTMiT

Porządek obrad obejmuje:

 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku BORTEZOMIB ZENTIVA (bortezomibum) we wskazaniu: leczenie dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych.
 • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku OLUMIANT (baricitinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ICD-10 M05, M06)”.
 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Onivyde (irynotekan liposomowy) we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9).
 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Signifor (pasireotyd) we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0).
 • Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: choroba Takayasu (ICD-10: M31.4).
 • Rada zajmmie się też przygotowaniem opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanego przez UE w ramach EFS: „Regionalny Program Zdrowotny Województwa Dolnośląskiego w zakresie polityki chorób odkleszczowych”.

Zaplanowano również przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • Program polityki zdrowotnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla uczniów publicznych szkół średnich z terenu powiatu gliwickiego na lata 2018-2020 pn. 
 • Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019,
 • Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w Gminy Chojnów.
 • Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku 65 lat i powyżej z terenu Miasta i Gminy Strzelin.
 • Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021.

W środę (23.05) Rada ds. Taryfikacji AOTMiT m. in. o nowych świadczeniach w cukrzycy

 1. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:
 • diagnostyka cukrzycy monogenowej,
 • system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) u dzieci i młodzieży do 26. roku życia z cukrzycą typu 1, leczonych przy pomocy pompy insulinowej,
 • diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń – zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego za pomocą radiofarmaceutyków,
 • leczenie chorych na nieoperacyjne guzy neuroendokrynne z zastosowaniem znakowanych radioizotopowo analogów somatostatyny,
 • hemodiafiltracja (HDF).

 2. Opiniowanie projektów taryf świadczeń gwarantowanych z zakresu taryfikowanego świadczenia gwarantowanego obejmującego leczenie niewydolności oddychania przy zastosowaniu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) > 17 r.ż. identyfikowane produktem rozliczeniowym D45.

 3. Plan taryfikacji na 2019 r. – analizy wstępne.

Na środę (23.05) zaplanowano również Konferencję DKMS 

Konferencja pt. "Optymalizacja postępowania terapeutycznego u dzieci i młodzieży leczonych transplantacją szpiku" odbędzie się w Warszawie. Patronem wydarzenia jest m. in.  PolitykaZdrowotna.com. Więcej informacji tutaj

 

Redakcja

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz