Resorty rozwoju i zdrowia zbadały mechanizmy koordynacji w zdrowiu

21 Maja 2018, 12:26 Fundusze Europejskie

Ochrona zdrowia jako sektor to jeden z głównych beneficjantów unijnych funduszy przyznanych Polsce na lata 2014-2020. Resorty rozwoju oraz zdrowia zbadały mechanizmy koordynacji oraz wpływ efektów unijnych programów na rozwój sektora ochrony zdrowia.

Badaniem objęto instytucje reprezentowane w ramach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji z EFSI w sektorze zdrowia, w tym przede wszystkim Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rozwoju (jako Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa i określająca zasady wdrażania interwencji w ramach polityki spójności), a także przedstawiciele wszystkich instytucji zarządzających i pośredniczących tych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFSI w Polsce, w ramach których zaplanowane zostało i jest udzielane wsparcie w obszarach zdrowia.

Badanie zrealizowało Ministerstwo Rozwoju, przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Raport jest obszerny i zawiera m.in. rekomendacje.

Pierwsza z nich to podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia KS ds. koordynacji interwencji EFSI  w podmiot o charakterze wdrożeniowo-ewaluacyjnym.

Wśród rekomendacji są też m.in.:

Zlecenie ośrodkom badawczym i eksperckim badań i szkoleń w zakresie ewaluacji w ochronie zdrowia. Wdrożenie wyników badań.

Decentralizacja wsparcia polityki spójności na rzecz urzędów wojewódzkich, uzyskujących nowe uprawnienia w ochronie zdrowia  i wzmocnienie relacji KS  z władzami województw.

 
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz