Kolejna zmiana przepisów o e-kartach w zdrowiu

22 Maja 2018, 11:21 e-zdrowie

Po ogłoszeniu planów powrotu i to szybkiego do koncepcji e-dowodów ze zdrowotną funkcjonalnością, uruchomieniu prac nad Internetowym Kontem Pacjenta, resort zdrowia zapowiada projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Co z nim będzie?

Jak wyjaśnia MZ, obecnie obowiązujące przepisy dotyczące karty ubezpieczenia zdrowotnego nie odpowiadają funkcjom, jakie dokument ten powinien pełnić, biorąc pod uwagę możliwe rozwiązania technologiczne i nie są zsynchronizowane z innymi narzędziami informatycznymi.

Karta ubezpieczenia zdrowotnego nie została dotychczas wydana świadczeniobiorcom, a przepisy w tym zakresie są martwe.

Określają one dwie podstawowe funkcje:
potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (funkcję tę pełni już w praktyce e-WUŚ) oraz potwierdzanie wykonania świadczeń opieki zdrowotnej.

MZ przypomina też, że w sektorze ochrony zdrowia przewidziane w projektowanych równocześnie przepisach o dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną proponowane rozwiązania dotyczące funkcjonalności e-dowodu. 

Stąd pomysł MZ na nowelizację przepisów, tak by zgodnie z prawem było możliwe wykorzystanie dowodu osobistego z warstwą elektroniczną oraz aplikacji mobilnych do wykonywania funkcji karty ubezpieczenia zdrowotnego, polegających na potwierdzeniu obecności świadczeniobiorców w placówkach ochrony zdrowia oraz potwierdzania wykonania świadczeń opieki zdrowotnej

 

Dowód opóźnił informatyzację

Przypomnijmy, że przez lata koncepcja elektronicznych kart dla osób ubezpieczonych w NFZ była blokowana, ponieważ czekaliśmy na e-dowody. Teraz rząd musi jednak szybko zacząć wydawać elektroniczne dowody i to z funkcjonalnościami związanymi ze zdrowiem. - W przypadku niezakończenia projektu w wyznaczonym czasie bądź odstąpienia od jego realizacji beneficjent będzie zobligowany do zwrotu 85 proc. kwoty wydatków uznanych dotychczas za kwalifikowane (kwotę 148, 4 mln zł.) wraz z odsetkami - przyznaje MSWiA, które szykuje zmianę ustawy. 
Informowaliśmy o tym jako pierwsi - materiał dostępny tutaj:

E-dowód z warstwą "zdrowotną" w 2019 r. albo zwrócimy UE ok. 148 mln zł

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz