Pracodawcy RP przeciw ujawnianiu wynagrodzeń personelu placówek

23 Maja 2018, 14:40 pieniądze

Pracodawcy RP uważają, że zapisy projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej zbyt głęboko ingerują w tajemnice przedsiębiorcy oraz jego pracowników. Chodzi m.in. o ujawnianie wysokości wynagrodzeń, co ich zdaniem uderza w obywatelskie prawa do prywatności oraz zawartą w Konstytucji ochronę przedsiębiorców.

W stanowisku Pracodawców RP wysłanym do Ministerstwa Zdrowia, zwrócono się o usunięcie Artykułu 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przewidującego dodanie art. 27a do ustawy o działalności leczniczej.

Zgodnie z powyższym artykułem:

  • Minister Zdrowia uprawniony będzie do wnioskowania do podmiotu wykonującego działalność leczniczą o ujawnienie mu szeregu informacji;
  • Żądanie ujawnienia informacji może obejmować nie tylko podmioty publiczne, ale także podmioty niepubliczne w tym działające całkowicie komercyjnie i niepobierające jakichkolwiek środków z NFZ;
  • Żądanie ujawnienia informacji obejmuje wynagrodzenie

Zdaniem Pracodawców RP projekt stanowi poważne naruszenie konstytucyjnych zasad swobody działalności gospodarczej oraz proporcjonalności. (...) Proponowane zmiany są całkowicie pozbawione rozsądnego uzasadnienia. 

Niekomfortowa sytuacja dla pracowników

Możemy się spodziewać, że za odbiór wrażliwych danych odpowiedzialny będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, lub inna jednostka podlegająca ministerstwu. Przetwarzane dane zapewnią Ministrowi nie tylko możliwości całkowitej kontroli nad wynagrodzeniem personelu medycznego, ale także innych osób pracujących dla danych podmiotów.

Obarczeni ministerialnym spojrzeniem będą nie tylko lekarze, ale także informatycy, księgowi, a także członkowie zarządów spółek. Eksperci ostrzegają, że nieposzanowanie prawa do prywatności może poskutkować "odpływem" z sektora medycznego wykwalifikowanej kadry. Specjaliści mogą skierować się w stronę sektora nie objętego ciągłą kontrolą wynagrodzeń- niekoniecznie na terenie kraju.

Co z podmiotami bez umów z NFZ?

Co jest szczególnie nieuzasadnione, w przypadku podmiotów medycznych, nie pozyskujących finansowania z NFZ zasada co do jawności wrażliwych informacji jest taka sama. Na podstawie nowych przepisów, minister uzyska przejrzysty obraz każdego z podmiotów leczniczych. Eksperci podkreślają o - bezprecedensowym i nieuzasadnionym ruchu w kierunku ograniczenia swobody działalności przedsiębiorstw. -

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Interpretacja społeczna Piątek, 25 Maja 2018, 9:01
Wynagrodzenia powinny być publikowane, ponieważ w ochronie zdrowia dysproporcje zarobków są ogromne. Istnieje dyskryminacja płacowa pomiędzy personelem medycznym i administracją. Powinny powstać raporty pokazujące te dysproporcje.
Obserwator Piątek, 25 Maja 2018, 8:58
Każda placówka, która na choćby ułamek swojej działalności wykorzystuje publiczne finanse powinna na żądanie odpowiednich instytucji podać każdą oczekiwaną informację. W projektach finansowanych przez UE i polski rząd od ponad 15 lat podawane są wynagrodzenia i jakoś z tego tytułu żadne przedsiębiorstwo nie ucierpiało, a jedynie skorzystało.