NIL: Czy służba zdrowia jest gotowa na cyfryzację?

24 Maja 2018, 9:26 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

W najnowszym badaniu Naczelna Izba Lekarska zwróciła się do lekarzy z szeregiem pytań. Zapytano lekarzy i lekarzy dentystów m. in. o ich podejście do cyfryzacji w służbie zdrowia. Jaki stosunek do e-zdrowia ma środowisko lekarskie? Jak do informatyzacji przygotowane są placówki medyczne?

Do tej pory co trzeci lekarz wystawił zwolnienie w formie elektronicznej. W przypadku lekarzy dentystów, e-zwolnienie wystawił co siedemnasty lekarz (jedynie 6 proc. ). Co dziewiąty lekarz i co pięćdziesiąty dentysta w ostatnim czasie postanowił całkowicie odejść od tradycyjnej formy zwolnień. Ponad połowa dentystów i co szósty lekarz w ogóle nie wystawiło jeszcze e-zwolnienia. 

Po wprowadzeniu obowiązku wystawienia zwolnień jedynie w formie elektronicznej, wszyscy lekarze będą mogli się dostosować. Pomimo to według badań NIL, 27 proc. lekarzy i  36 proc. lekarzy dentystów zadeklarowało, że po wprowadzeniu e-zwolnień zrezygnuje z wystawiania zwolnień lekarskich. 

 Mniejszy entuzjazm do e-recept

Zdecydowanie gorzej lekarze oceniają przepisy nakazujące wystawiania e-recept. W obu grupach zawodowych wystąpił większy odsetek ocen zdecydowanie negatywnych niż ocen zdecydowanie pozytywnych. Wśród lekarzy ocenę pozytywną i negatywną wystawiło równo po 36 proc. ankietowanych. Dentyści wydają się być grupą bardziej radykalną. Ponad dwukrotnie więcej lekarzy dentystów oceniło wprowadzane zmiany negatywnie (45 proc. do 22 proc.) 

Większość lekarzy tak samo jak w przypadku e-zwolnień zadeklarowała, że dostosuje się do nowych regulacji. Pomimo to co siódmy zapytany lekarz zadeklarował, że nie będzie wystawiać recept na leki refundowane w formie elektronicznej. 27 proc. lekarzy dentystów złożyło taką samą deklarację. 

 Lekarze odnajdują się w technologiach cyfrowych 

Wyniki badań przeprowadzonych przez NIL wykazuję, że lekarze i lekarze dentyści dobrze oceniają swój poziom posługiwania technologiami cyfrowymi. Jedynie co szósty lekarz i co czwarty dentysta źle ocenia swoje umiejętności. Zła ocena, rośnie proporcjonalnie wraz z wiekiem. Największy odsetek z grupy "słabej oceny zdolności technologicznej" to lekarze w wieku emerytalnym. 

Znacznie gorzej w świetle lekarzy wypada przygotowanie do cyfryzacji placówek medycznych. 58 proc. lekarzy i blisko 47 proc. ocenia, że placówki w których pracują, są słabo przygotowane do przejścia na dokumentacje cyfrową. Co piąty zapytany lekarz, ocenia dostosowanie placówek do cyfryzacji jako bardzo słabe. 

 Czy e-zdrowie się przyjmie?

Czy powinniśmy się obawiać o przyszłości cyfryzacji w polskiej służbie zdrowia? Z wyników badań można wywnioskować, że problemem może być odpowiedź lekarzy w postaci odmówienia wystawiania przez ich znaczną część, e-zwolnień i e-recept. Jednak to rzeczywistość zweryfikuje czy tendencja deklarowana w ankiecie się utrzyma, czy lekarze będą realizowali uzgodnienia zawarte w umowie NFZ. 

Wydaje się, że więcej uwagi należy poświęcić tutaj placówkom medycznym. Znane są realia przychodni miejskich i pozamiejskich. Po za przerośniętymi stosami danych, które trzeba będzie wprowadzić do systemu problemem może być baza informatyczna. O ile resort zdrowia postara się o jak najlepsze zoptymalizowanie oprogramowania i uproszczenie go w obsłudze, to wciąż przestarzały sprzęt komputerowy może skutkować kilkunasto/kilkudziesięcio minutowym oczekiwaniem na "współpracę".

 Polecamy również:

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz