MZ: Kursy internetowe dla farmaceutów nieważne

24 Maja 2018, 12:46 APTEKA FARMACEUTA

Pod koniec marca weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zanim jednak jeszcze nowa regulacja zaczęła obowiązywać, zdążyła wywołać sporo kontrowersji w środowisku farmaceutów. 

 

Nowa regulacja ograniczyła farmaceutom uzyskanie punktów "twardych" za udział w kursach realizowanych przez internet. Farmaceuci nie otrzymują również punktów za szkolenia z homeopatii.

Wyłączenie kursów internetowych z możliwości otrzymania punktów "twardych"

Paragraf 4 obowiązującego rozporządzenia mówi, że zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów edukacyjnych musi by uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę, o których mowa w paragrafie 3 ust. 1 pkt 1 i 3, realizowanych przez jednostki szkolące, o których mowa w art. 107 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutycznego, zwane dalej jednostkami szkolącymi.

Paragraf 3 ust. 1 mówi, że: "Farmaceuta realizuje obowiązek ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy, o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 przez:

  1. udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, ćwiczeń
  2. udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem
  3. udział w kursach odbywany w ramach szkolenia specjalizacyjnego"

- Departament informuje, iż zakwalifikowanie punktów edukacyjnych, uzyskanych poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, jako punktów uzyskanych w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym wiedzę jest niezgodne z § 4 przedmiotowego rozporządzenia, w którym jasno określono, poprzez odesłanie do § 3 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, które z form ciągłych szkoleń mieszczą się w katalogu kursów, za które farmaceuta otrzyma punkty edukacyjne stanowiące punkty uzyskane w ramach kursów zakończonych sprawdzianem wiedzy - czytamy w piśmie Marka Kucińskiego, wicedyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

Nie można oceniać farmaceutów bez potwierdzenia ich tożsamości

- Stwarza to sposobność [internetowe testy] do zdobywania ww. punktów przez osoby trzecie, mające dostęp do platformy internetowej, a wpisywania ich na korzyść danego farmaceuty. Dlatego też w opinii Departamentu, mając na uwadze dbałość o wysoką, jakość kształcenia i efektywne pogłębianie wiedzy przez farmaceutów, odbywanie ciągłego szkolenia z zakresu wiedzy w formie kursów realizowanych metodą internetowych programów edukacyjnych z ograniczonym dostępem jest rozliczane na takich samych zasadach, jak miało to miejsce dotychczas - czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia skierowanym do mgr.farm.

Z opinii resortu wynika więc, że dotychczasowa interpretacja przepisów przez izby aptekarskie oraz firmy oferujące możliwość zdobywania "twardych" punktów edukacyjnych, była nieprawidłowa. Przepisy regulujące tę kwestię mają bowiem identyczne brzmienie od roku 2007 roku. - informuje mgr.farm.

Pomimo interpretacji, sprzecznych sobie zapisów artykułów, wygląda na to, ze od lat samorząd aptekarski i organizatorzy kursów internetowych błędnie interpretowali przepisy. Wątpliwości też budzą dotychczas "zaliczone" kursy internetowe, które błędnie były wliczane jako punkty "twarde" przez ostatnie 11 lat. Czy farmaceuci będą musieli je ponawiać? 

Źródło: mgr.farm

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz