Reaktywacja Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kiedy spotkanie?

24 Maja 2018, 14:06 RDS

Po ponad 10 miesiącach przerwy partnerzy społeczni i rząd wznawiają prace Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Na pierwszy rzut idą m.in.: informacja MZ oraz NFZ na temat funkcjonowania tzw. sieci szpitali, rekomendacje partnerów społecznych w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących sieci, a także sytuacja finansowa Funduszu. 

Po tym, jak część partnerów społecznych odmówiła pracy w zespole, tłumacząc to m.in. brakiem realnego dialogu z ministrem Konstantym Radziwiłłem, rozmowy przeniosły się do innego zespołu, a ten poświęcony konkretnie ochronie zdrowia zawieszono. 

Proponowany porządek obrad

Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia

4 czerwca 2018 r.

  1. Przekazanie kierowania pracami Zespołu przedstawicielowi strony pracowników.
  2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 17 lipca 2017 r.
  4. Informacja Ministerstwa Zdrowia  oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat funkcjonowania systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali), rekomendacje partnerów społecznych w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących sieci.
  5. Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia o budżecie NFZ na  rok 2018 oraz  kolejne lata w kontekście ustawy zwiększającej nakłady na ochronę zdrowia.
  6. Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat stanu prac nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi spraw pracowniczych z uwzględnieniem tematu kadr pielęgniarskich
    w kontekście projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (MZ 607).
  7. Sprawy różne.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz