NIL: większość Polaków nie wie, ile kosztuje ochrona zdrowia

24 Maja 2018, 14:12 kasa pieniądze

 Ponad trzy czwarte Polaków nie ma wiedzy na temat obecnych wydatków z budżetu na ochronę zdrowia. Zaledwie 1 proc. badanych był w stanie wskazać prawidłowy poziom obecnych wydatków jako procent PKB - pokazuje najnowszy raport z sondażu ilościowego, przeprowadzonego dla Naczelnej Izby Lekarskiej.

 

 Z raportu opublikowanego na stronie NIL wynika, że deklaracje badanych co do wysokości nakładów na ochronę zdrowia były mocno zróżnicowane w przedziale od 1 do 50 proc. PKB, przy czym największy odsetek wskazywał przedział od 4 do 6 proc. PKB (przedział wskazany przez 6 proc. dorosłych Polaków).

Blisko połowa badanych nie ma też wiedzy, jak wygląda poziom wydatków w Polsce na tle innych krajów UE, a jednocześnie tylko co trzeci badany uważa, że Polska na ochronę zdrowia przeznacza mniej niż średnio inne kraje UE.

Ponad trzy czwarte Polaków nie potrafi wskazać pożądanego poziomu wydatków na przyszłość. Większość zgadza się jednak, że wydatki powinny być wyższe niż obecnie. Dwie trzecie dorosłych Polaków ocenia, że obecny poziom wydatków na ochronę zdrowia w naszym kraju jest niewystarczający.

 

Dodatkowe opłaty za wizyty lekarskie - więcej przeciwników

W badaniu spytano także o opinie na temat dodatkowych opłat za wizyty lekarskie. Propozycja wprowadzenia dodatkowej opłaty od świadczonych usług medycznych (jak w Czechach) silnie polaryzuje społeczeństwo, a odsetek jej przeciwników jest wyższy niż zwolenników. Równocześnie ponad jedna trzecia badanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

38 proc. Polaków dopuszcza możliwość dopłacania za usługi w ramach publicznej opieki, aby uzyskać do nich dostęp na lepszych warunkach; równocześnie 28 proc. jest przeciwnych tej idei, a jedna trzecia badanych nie ma wyrobionego zdania.

37 proc. Polaków preferuje samodzielne dysponowanie kwotą przeznaczoną na leczenie, niż płacenie, tak jak obecnie przez NFZ, 31 proc. jest przeciwnych tej idei i woli obecny system, a jedna trzecia badanych nie ma zdania na ten temat.

 

Z jakich usług medycznych korzystają Polacy

 

Polaków pytano także o to z jakich usług medycznych korzystają Polacy. Jak pokazało badanie, 87 proc. dorosłych Polaków skorzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej raz z usługi medycznej. W ciągu roku dorosły Polak ma średnio 11 kontaktów z różnymi usługami medycznymi, przy czym najczęściej są to:

•wizyty u lekarza POZ (58 proc. badanych, średnio 5 wizyt w roku)

•wizyty u lekarza specjalisty (47 proc. badanych, średnio 4 wizyty w roku)

•wizyty u lekarza dentysty (38 proc. badanych, średnio 4 wizyty w roku)

•podstawowe badania diagnostyczne (38 proc., średnio 3 sytuacje w ciągu roku)

Istotnie częściej z usług medycznych korzystają osoby po 55. roku życia, kobiety i osoby z wyższym wykształceniem, jak również rodzice / opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci.

 

Kto pokrywa koszty wizyt

 

Ponadto 67 proc. usług medycznych, z których korzystano miało miejsce w ramach pełnej refundacji z NFZ, a 17 proc. ogólnej liczby usług medycznych opłacane było z własnych środków pacjentów / prywatnego ubezpieczenia, zaś 8 proc. w ramach wykupionych pakietów medycznych, a 5 proc. w ramach częściowej refundacji.

Z badania wynika, że w ramach refundacji z NFZ jest opłacane blisko 90 proc. wizyt u lekarzy POZ, 80 proc. pobytów w szpitalu i trzy czwarte wizyt w SOR. Z kolei blisko połowa wizyt u lekarza dentysty jest opłaca z własnych środków.

Jak Polacy oceniają wizyty

61 proc. pacjentów ocenia dobrze wizyty u lekarza POZ, a 58 proc. - u lekarza specjalisty. Istotnie lepiej oceniane są wizyty opłacane z własnych środków oraz te realizowane w ramach pakietów medycznych. W przypadku wizyt u lekarza dentysty, pozytywnie ocenia je 62 proc. pacjentów.

 

Więcej informacji tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz