Opieka medyczna dla pracowników obniży podatki. Niektórym

24 Maja 2018, 18:03 pracownik

Oferowanie pracownikowi pakietu dodatkowych świadczeń pracowniczych, w tym sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczeń, oraz programów opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych, będzie premiowane przy przydzielaniu zwolnień podatkowych nowym inwestycjom w całym kraju. Jest już projekt. 

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że cała Polska będzie strefą ekonomiczną.

Do konsultacji trafił właśnie projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą na obszarach. 

O przyznaniu zwolnienia z danin będą decydować kryteria. Wśród jakościowych, wymienionych w załączniku do projektu zarządzenia, znalazła się opieka zdrowotna dla pracowników. 

Kryteria jakościowe:

- tworzenie wysokopłatych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia;
- inwestowanie w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną;
- określony poziom sprzedaży eksportowej;
- współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi;
- tworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę;
- podejmowanie inwestycji na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia;
- posiadanie statusu dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości; - miejsce lokalizacji inwestycji; - przyczynianie się do rozwoju klastrów sektorowych;
- prowadzenie działalności w zakresie badań i rozwoju;
- wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
- podejmowanie dodatkowych działań z zakresu opieki nad pracownikiem np. oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej 

Powyższe kryteria są zróżnicowane w zależności od tego czy inwestor zamierza inwestować w sektorze usług czy też sektorze produkcji przemysłowej. Ubiegający się o uzyskanie decyzji o wsparciu nie musi spełnić łącznie wszystkich powyższych warunków. Za spełnienie każdego z warunków wnioskodawca otrzymuje 1 punkt.

Wsparcie i deklaracje na wiele lat

Okres, na który wydawana jest decyzja o wsparciu ustalony ma być na 10 lub 12 lub 15 lat.

W przypadku oceny projektu inwestycyjnego z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w zakresie świadczeń dla pracowników, ważna będzie deklaracja inwestora o poniesieniu kosztów świadczeń w wysokości 800 zł na pracownika na rok dla 100 proc. pracowników. Na etapie kontroli weryfikowane będą dokumenty księgowe i kadrowe.

Od kiedy zmiany?

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, niezwłocznie po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji.

Projekt dostępny jest tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz