OPZZ wesprze niepełnosprawnych

25 Maja 2018, 9:06 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Uczestnicy trwającego właśnie IX Kongresu OPZZ, w gronie których są m.in. fizjoterapeuci, pójdą pod Sejm, by zaprezentować poparcie dla protestujących osób z niepełnosprawnością. - Powolnie rosnące świadczenia pielęgnacyjne, rzadko podnoszone kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych czy niedofinansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze – to tylko wybrane obszary, na które od lat wskazujemy jako konieczne do zmian - przypomina OPZZ. 

Apel

IX Kongresu

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
w sprawie protestu osób niepełnosprawnych

Delegaci IX Kongresu OPZZ obradującego w Warszawie w dniach
24 – 25 maja 2018 r. w pełni popierają i solidaryzują się z protestującymi
w Sejmie osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami oraz wzywają rząd do dialogu i zawarcia kompromisowego porozumienia.

IX Kongres zdecydowanie krytycznie ocenia brak reakcji rządzących na trwający od ponad miesiąca strajk opiekunów osób niepełnosprawnych.

Nie zgadzamy się, aby dla matek i ojców niepełnosprawnych dzieci, bez względu na ich wiek, brakowało pieniędzy w budżecie, podczas, gdy nie brakuje ich na inne wydatki publiczne.

Popieramy uchwalenie i wdrożenie w życie ustaw podnoszących świadczenia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, uważamy jednak, że to dopiero pierwszy krok do rozpoczęcia debaty o systemowych rozwiązaniach prawnych wspierających tę grupę społeczeństwa.

Powolnie rosnące świadczenia pielęgnacyjne, rzadko podnoszone kryteria dochodowe w świadczeniach rodzinnych czy niedofinansowane specjalistyczne usługi opiekuńcze – to tylko wybrane obszary, na które od lat wskazujemy jako konieczne do zmian.

OPZZ przypomina, że wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów był jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Teraz jest czas na realizację tych obietnic!

Z przykrością obserwujemy dzielenie środowiska osób niepełnosprawnych
i społeczeństwa. Zaostrzony dyskurs publiczny i medialny oraz upolitycznienie przedłużającego się protestu powoduje brak zaufania społecznego i destrukcję dialogu po obu stronach.

Apelujemy do strony rządowej o konstruktywne rozmowy
z protestującymi i pilne rozwiązanie narastającego konfliktu dla osiągnięcia kompromisowego porozumienia i zakończenia protestu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz