Krajewski jednym z kandydatów na szefa samorządu lekarskiego

25 Maja 2018, 12:01 NIL

Już dziś popołudniu zaczyna się w Warszawie dwudniowy Sprawozdawczo-Wyborczy XIV Krajowy Zjazd Lekarzy, podczas którego delegaci wybiorą Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Na to stanowisko kandyduje obecny wiceprezes NRL Romuald Krajewski. Nieoficjalnie mówi się, że wystartują też wiceprezes OIL w Krakowie Andrzej Matyja oraz wiceprezes OIL w Poznaniu Krzysztof Kordel.

 

Obecny prezes NRL Maciej Hamankiewicz nie może już kandydować na to stanowisko, ponieważ właśnie mija jego druga kadencja jako szefa samorządu lekarskiego.

 

Romuald Krajewski potwierdził w rozmowie z Polityką Zdrowotną, że będzie startować na szefa NRL. Pytany o wyzwania i zmiany potrzebne w samorządzie podkreślił, że przedstawi je dopiero podczas zjazdu.

- Funkjonowanie Izby jest określone ustawowo. Zadań, celów i potrzeb jest mnóstwo, ale trzeba dbać przede wszystkim o to, aby Izba była Izbą, ponieważ ma ściśle określoną rolę i cele działania. Oprócz tego może podejmować działania, na które będzie się w stanie znaleźć środki i ludzi - podkreślił Krajewski.

- Samorząd, jak sama nazwa wskazuje, jest samorządny i ma swoje cele, które są wyznaczane zbiorowo przez Zjazd Lekarzy, przez Naczelną Radę Lekarską, również przez Okręgowe Izby, i te cele realizuje- dodał.

 Krajewski pytany o ewentualne plany wzmocnienia współpracy z Ministerstwem Zdrowia, podkreślił, że jest to zawsze sprawa obu stron.

- Często się mówi, że ta współpraca mogłaby być lepsza, ale to zależy w dużym stopniu od Ministerstwa - ocenił. Jak zaznaczył, jest dużo lepiej gdy można spokojnie i kulturalnie rozmawiać z partnerami społecznymi. - Zawsze mamy na to nadzieję, ale nie zawsze to wychodzi - dodał.

Nieoficjalnie mówi się w środowisku, że na stanowisko szefa NRL kandydować będą też wiceprezes OIL w Krakowie Andrzej Matyja oraz wiceprezes OIL w Poznaniu Krzysztof Kordel.

Ostateczna lista osób ubiegających się o fotel Prezesa NRL będzie znana tuż przed samymi wyborami, ponieważ kandydaci mogą zgłaszać się dosłownie w ostatniej chwili.

Większa liczba kandydatów może wpłynąć na to, że głosy rozłożą się między nimi i będzie niezbędna II tura. Zwycięzca musi bowiem zebrać co najmniej 51 proc. głosów.

 

Zjazdy Sprawozdawczo-Wyborcze odbywają się co cztery lata, a podczas nich podsumowywana jest działalność organów NIL w mijającej kadencji. Ponadto delegaci wybierają Prezesa NRL wraz ze składem NRL, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wraz z zastępcami, członków Naczelnego Sądu Lekarskiego, członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Wyborczej na kolejną kadencję.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz