RPP: dzięki RODO pacjent ma prawo do bezpłatnej kopii danych osobowych

25 Maja 2018, 12:26 DOKUMENTACJA

Od 25 maja br. w związku z wejściem w życie przepisów o RODO, pacjenci mają m.in. prawo dostępu do swoich danych osobowych, a placówki medyczne mają obowiązek bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Rzecznik przypomniał, że od dnia 25 maja 2018 r. stosuje się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Przepisy RODO nakładają na administratorów danych, którymi są również szpitale, przychodnie lub inne placówki medyczne, nowe obowiązki. Pacjenci, których dane są przetwarzane, zostali natomiast wyposażeni w nowe uprawnienia.

 

- Pacjenci mają między innymi prawo dostępu do swoich danych osobowych, które mogą zrealizować również poprzez zażądanie ich kopii - podkreślił RPP.

Placówki medyczne przetwarzają dane osobowe dotyczące zdrowia pacjentów w szczególności w prowadzonej dokumentacji medycznej. Realizując zatem ww. obowiązek będą zobowiązane do bezpłatnego udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej - informuje Rzecznik.

Kopia danych osobowych powinna być przekazana niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca lub placówka poinformuje o późniejszym terminie jej przekazania.

Jeżeli placówka medyczna nie spełni żądania dostarczenia kopii danych, pacjentowi przysługuje m.in. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

RPP zamieścił na swojej stronie wzór wniosku, który należy złożyć w placówce medycznej (na piśmie lub drogą elektroniczną), aby uzyskać bezpłatnie kopię swoich danych, w tym zawartych w dokumentacji medycznej wzoru wniosku (DOCX 13,3 KB)

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz