Ustawa o upaństwowieniu ratownictwa medycznego z podpisem Prezydenta

25 Maja 2018, 23:45 Duda

Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek ustawę przewidującą upaństwowienie ratownictwa medycznego. Umowy na zadania zespołów ratownictwa medycznego będą mogły być zawierane z podmiotami z większościowym udziałem kapitału publicznego.

 

 Jak czytamy w informacji o ustawie, jej celem jest dokonanie zasadniczych zmian w organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), m.in. w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia i poza nim, a także funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM (SWD PRM).

 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakłada, że umowy na zadania zespołów ratownictwa medycznego będą mogły być zawierane wyłącznie z podmiotamiz większościowym udziałem kapitału publicznego (chodzi o tzw. upaństwowienie" systemu PRM. Obecne umowy na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego mają obowiązywać nie dłużej niż do 31 marca 2019 r.

 

Ponadto ustawa przewiduje przejęcie przez ministra zdrowia od szefa MSWiA Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, będącego narzędziem teleinformatycznym do obsługi zgłoszeń alarmowych.

 

Ponadto nowe przepisy zakładają przejęcie dyspozytorni medycznych przez wojewodów. Dyspozytornie mają stać się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego i pełnić rolę ośrodka działania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów wojewódzkich, zatrudnianymi na podstawie stosunku pracy.

 

Dyspozytornie medyczne mają pełnić funkcję centrów, wokół których będzie tworzony rejon operacyjny, na który zawierane będą umowy z płatnikiem świadczeń (zgodnie z zasadą: jedna dyspozytornia medyczna - jeden rejon operacyjny). Co do zasady, od 1 stycznia 2021 r. na terenie województwa będzie działała jedna dyspozytornia medyczna, tworzona i prowadzona przez wojewodę. Jedynie na terenie województw mazowieckiego i śląskiego działać będą po dwie dyspozytornie medyczne.

Ustawa wprowadza także rozwiązania mające gwarantować udzielanie świadczeń pacjentom w stanie zagrożenia życia i zdrowia bez zgody przedstawiciela ustawowego. O możliwość taką dopominał się m.in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wskazując m.in. na przypadki dzieci potrzebujących pomocy w szkołach czy placówkach opiekuńczych.

 

Ustawa wchodzi w życie, co do zasady, po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednak znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić w życie stopniowo w latach 2019-2020.

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz