Zmiana w cenniku opłat za krew i jej składniki

28 Maja 2018, 12:58 krew krwiodawstwo oddawanie krwi pobór krwi

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia o zmianie wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w ustawie o publicznej służbie krwi:

1) 275 zł - za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;

2) 186 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;

3) 263 zł - za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;

4) 90 zł - za jednostkę koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;

 • koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskaną przez połączenie jednostek, sumę opłat za pojedyncze jednostki wymienione w tym przepisie podwyższa się o 506 zł
 • W przypadku gdy dawkę terapeutyczną koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej uzyskano przez połączenie jednostek poprzez ich zlewanie metodą automatyczną lub manualną, wysokość opłaty za tak uzyskaną dawkę terapeutyczną stanowi suma opłat za pojedyncze jednostki wymienione w tym przepisie. Do opłaty nie dolicza się opłaty dodatkowej za czynność zlewania.

5) 1111 zł - za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;

 • składnika krwi, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, opłatę wymienioną w tym przepisie podwyższa się o 506 zł

6) 1255 zł - za jednostkę koncentratu granulocytarnego;

7) 100 zł - za jednostkę osocza świeżo mrożonego;

 • W przypadku gdy składniki krwi poddano karencji, opłaty wymienione w tym przepisie podwyższa się o 25 zł
 • W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty podwyższa się o 123 zł

8) 195 zł - za jednostkę krioprecypitatu.

 • W przypadku gdy składniki krwi poddano karencji, opłaty wymienione w tym przepisie podwyższa się o 25 zł
 • W przypadku gdy jednostkę osocza świeżo mrożonego poddano redukcji biologicznych czynników chorobotwórczych, opłaty podwyższa się o 123 zł

Zmieniono wysokość opłat również:

 • W przypadku gdy poddano napromieniowaniu;
 • W przypadku gdy poddano filtrowaniu;
 • W przypadku gdy poddano przemywaniu;
 • W przypadku gdy jednostkę lub dawkę terapeutyczną krwi lub jej składników, o których mowa w pkt 1-6 i 7 poddano podziałowi;
 • W przypadku gdy poddano rekonstytucji;

 -Za utrzymaniem wysokości opłat w zakresie pozostałych składników krwi oraz czynności dodatkowych na poziomie z 2018 r., przemawia m.in. fakt wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wzrost wynagrodzeń wynika również z konieczności utrzymania wykwalifikowanej kadry pracowniczej i zapewnienia zdolności do działania jednostki na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia jest również konieczność ciągłego przekazywania na potrzeby lecznictwa bezpiecznych, najwyższej jakości składników krwi, co z kolei wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów inwestycyjnych, m.in. zakup aparatury, czy też zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych. Ponadto utrzymanie wysokości opłat za pozostałe składniki oraz czynności dodatkowe na niezmienionym poziomie minimalizuje ryzyko zachwiania sytuacji finansowej niektórych Centra Krwi i Krwiodawstwa.- Argumentuje zmiany w ustawie Ministerstwo Zdrowia.

Pełna tabela zmian w cenniku opłat dostępna: tutaj.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz