Jak wybrać podwykonawców korzystając ze środków UE

29 Maja 2018, 13:31 kalkulator inwestycje stetoskop lekarz medycyna dokumenty dokumentacja analiza

Zastosowanie prawidłowego trybu wyboru wykonawców stanowi jeden z najważniejszych elementów cyklu trwania projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. Jest to zagadnienie, które sprawia beneficjentom wiele problemów i niejednokrotnie stanowi podstawę nałożenia korekty finansowej. 

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wychodzi naprzeciw problemom osób zawierających i publikuje podręcznik dla wszystkich podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Szczególnie w przypadkach umów których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

Co znajdę w podręczniku?

W poradniku pt. "Zamówienia udzielane w ramach projektów Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020", znajdziemy odniesienia do najważniejszych dokumentów, z których wynikają wymagania związane z zawieraniem umów. Po przejrzeniu całego poradnika, powinniśmy wiedzieć jak przygotować się do udzielania zamówień i jak je realizować,  jak ustalić wartość zamówienia czy jak ma wyglądać dokumentacja szacowań zamówienia. Beneficjenci poradnika dowiedzą się również kiedy obowiązuje wyłączenie stosowania procedur przy zawieraniu umów.

Cały podręcznik-poradnik dostępny jest za darmo w formie pdf: tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz