Terapeuta pomoże dzieciom po klęskach żywiołowych?

29 Maja 2018, 13:39 dziecko terapia psycholog

Pomoc dla dzieci i uczniów poszkodowanych w wyniku np. nawałnic lub powodzi lub innych klęsk żywiołowych, m.in. poprzez sfinansowanie zajęć terapeutyczno-edukacyjnych - przewiduje projekt Rządowego programu na lata 2018-2022.

Kancelaria Rady Ministrów opublikowała projekt uchwały wprowadzającej Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2018–2022.

 

Celem programu będzie m.in.:
- umożliwienie zakupu wyposażenia edukacyjnego dla dzieci i uczniów w przypadku, gdy uległo ono zniszczeniu lub gdy jego nabycie, ze względów ekonomicznych wynikających ze zdarzeń losowych, będzie utrudnione lub niemożliwe,

- zapewnienie pomocy terapeutycznej uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie, w trakcie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych, warunków edukacyjnych i wychowawczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia,

- zapewnienie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych dzieciom i uczniom poszkodowanym w wyniku wystąpienia żywiołu oraz stworzenie warunków edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które będą zmniejszać negatywne przeżycia i pozwolą dziecku lub uczniowi pozostać w najbliższym znanym otoczeniu.

Ile wyniesie pomoc?

Program - jak czytamy w uzasadnieniu - pozwoli na przyjęcie rozwiązań wspierających dzieci i uczniów oraz ich rodziny w sytuacjach dla nich szczególnie trudnych, występujących bezpośrednio po nagłych zjawiskach atmosferycznych. Zaproponowane rozwiązania są ściśle powiązane z wyrównywaniem szans edukacyjnych oraz zapewnieniem dalszego prawidłowego funkcjonowania dzieci i młodzieży. Program rządowy pozwoli na udzielenie pomocy w formie: - zasiłków losowych w wysokości od 500 zł do 1000 zł na ucznia (ma on umożliwić zakup wyposażenia edukacyjnego dla uczniów).
- wyjazdu terapeutyczno–edukacyjnego finansowanego z budżetu państwa do kwoty 1300 zł na ucznia, - zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w najbliższym otoczeniu dziecka lub ucznia do kwoty 1500 zł.

Maksymalna kwota pomocy nie przekroczy łącznie 2500 zł na jedno dziecko/ucznia.

Zasiłek celowy warunkiem zasiłku losowego

Autorzy projektu przypomnieli, że w związku ze stratami ponoszonymi przez rodziny w wyniku wystąpienia nagłych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, ustawa o pomocy społecznej przewiduje udzielenie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego. Przyznanie zasiłku celowego, stanowić będzie podstawę do udzielenia pomocy w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych na lata 2018–2022.


Cykliczność pojawiania się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz ich skala wskazują na konieczność podjęcia działań o charakterze wyprzedzającym, które będą mechanizmem pomocy dla określonej grupy odbiorców od chwili pojawienia się szkód oraz ich wstępnego zidentyfikowania przez pomoc społeczną lub samych poszkodowanych
- czytamy w dokumencie.

Na realizację programu w latach 2018 - 2022 rząd planuje przeznaczyć łącznie 25 mln zł, po 5 mln zł w każdym roku.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz