KIF komentuje planowane zmiany dla fizjoterapeutów

29 Maja 2018, 14:30 rehabilitacja fizjoterapeuta

Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) komentuje opisywane przez nas wczoraj plany zmiany przepisów dotyczących formy prowadzenia działalności przez tę grupę zawodową.

Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów dr hab. Maciej Krawczyk w komentarzu udzielonym politycezdrowotnej.com przypomniał, że mamy w Polsce ponad 48 tys. fizjoterapeutów z Prawem Wykonywania Zawodu, kolejne ok. 4 tys. oczekuje na nie.

- To daje 52 tys. fizjoterapeutów, którzy są aktywni zawodowo. Jesteśmy trzecim najliczniejszym zawodem medycznym w Polsce. W tej grupie, zgodnie z danymi GUS, jest 28 tys. osób prowadzących prywatne praktyki fizjoterapeutyczne, czyli de facto działalności gospodarcze prowadzone przez fizjoterapeutów. Większość z nich nie ma swojej siedziby, w której przyjmuje pacjentów, tylko świadczy usługi w ramach kontraktu dla innych podmiotów leczniczych, bardzo często prowadzą też usługi na wezwanie do domu pacjenta - poinformował Krawczyk.

- Zgodnie z obecnymi zapisami, wszyscy fizjoterapeuci w Polsce prowadzący działalność gospodarczą od 30 listopada tego roku musieliby stać się podmiotami leczniczymi - podkreślił. - Dzięki współpracy z Ministerstwem Zdrowia, wiemy, że prawo to zostanie znowelizowane i fizjoterapeuci wykonujący indywidualną praktykę zawodową, identycznie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek, nie będą musieli zakładać podmiotów leczniczych - dodał. Według niego, to ważna i wyczekiwana zmiana w środowisku.

Rząd miałby przyjąć ustawę w III kwartale roku.

Jak podkreśla ministerstwo zdrowia, projekt został przygotowany ponieważ obecnie brak jest możliwości wykonywania zawodou fizjoterapeuty w ramach praktyki zawodowej.

MZ przypomniało, że w obecnym stanie prawnym fizjoterapeuci mogą udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach działalności gospodarczej zwykłej.
Natomiast zgodnie z przepisami obowiązującej od dnia 31 maja 2016 r. ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2018 r. poz. 505), zostały wprowadzone regulacje określające zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty jako samodzielnego zawodu medycznego. Wraz z jej wejściem w życie fizjoterapeuci stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu, które są zbliżone do zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych.

- Jednak w części uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z wyżej wymienionymi samodzielnymi zawodami medycznymi - przyznało ministerstwo.

- Dotyczy to braku możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej - wyjaśnia resort. W ocenie MZ, sytuacja jest niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania albo w zakładzie leczniczym innego podmiotu leczniczego.

Zgodnie z dokumentami przesłanymi przez MZ, w nowelizacji będzie umożliwienie fizjoterapeutom wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej przez odpowiednią zmianę przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) i ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz innych ustaw – w niezbędnym zakresie.

AK

Polecamy również:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz