MZ ogłasza konkurs na program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca.

30 Maja 2018, 9:43 lekarz kardiolog serce zawał

Ministerstwo Zdrowia dofinansuje projekty realizujące program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca w ramach konkursu "40 milionów na Kordiana".

Konkurs skierowany jest do uczelni medycznych, instytutów badawczych i podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń na leczenie szpitalne i ambulatoryjne z zakresu kardiologii.

Najważniejsze założenia programu to:

  • aktywna profilaktyka - porady specjalisty promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  • identyfikacja pacjentów wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego,
  • przeprowadzenie badania genetycznego  u pacjentów kwalifikujących się do badań,
  • edukacja prozdrowotna grupy docelowej pacjentów w kierunku podniesienia świadomości, wczesnego rozpoznawania i ograniczania czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych,
  • edukacja kadry medycznej i personelu świadczącego porady w zakresie diety, edukacji zdrowotnej i aktywności fizycznej i wczesnego wykrywani chorób układu sercowo – naczyniowego,
  • akcja informacyjna zachęcająca do włączenia się do programu, skierowana do pacjentów, lekarzy i pielęgniarek POZ, medycyny pracy i organizacji pozarządowych

Grupą docelową działań profilaktycznych (oprócz personelu medycznego) są osoby aktywne zawodowo, które w ostatnich 5 latach nie leczyły się na choroby układu sercowo-naczyniowego i nie korzystały z Programu Chorób Układu Krążenia.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz w zakładce tutaj

Więcej: tutaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz