Pracodawcy RP pytają ministra o rzeczywiste nakłady na świadczenia zdrowotne

30 Maja 2018, 11:39 Pracodawcy RP

Pracodawcy RP zwrócili się do Ministra Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości związanych z rzeczywistym poziomem funduszy, jakie maja być przeznaczone w roku 2018 na kupno świadczeń opieki zdrowotnej. W ocenie pracodawców praktyczny sposób realizacji ustawy o wzroście finansowania opieki zdrowotnej budzi wiele wątpliwości.

 

Jak przypomnieli Pracodawcy RP w piśmie do MZ, ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wprowadziła kroczący wzrost finansowania opieki zdrowotnej. W ocenie pracodawców, jest to rozwiązanie od lat oczekiwane przez pacjentów i dające szansę na poprawę dostępności do leczenia.

Jednak w związku z wątpliwościami, co do realizacji ustawy, skierowali do MZ pytania. Jedno z nich dotyczy nakładów na ochronę zdrowia w 2018 r. Jak wyliczyli pracodawcy na podstawie obwieszczenia GUS o wartości rocznego produktu krajowego PKB, nakady na ochronę zdrowia powinny wynieść 92,57 mld zł.

Jakie wydatki na świadczenia opieki zdrowotnej?

Pracodawcy przypominają, że w sład tej kwoty- zgodnie z przepisami- wchodzą:
- wydatki budżetowe w części budżetu państwa, ktorej dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia;
- wydatki budżetowe w dziale "ochrona zdrowia" w innych częściach budżetu państwa oraz wydatki budżetowe w innnych działach budżetu państwa przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- koszty Funduszu ujęte w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem środków z budżetu państwa;
- koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

Pracodawcy prosza MZ o informację o wysokości kosztów wynikających z tych przepisów, co pozwoli określić rzeczywisty poziom kosztów jakie mają być w tym roku przeznaczone na kupno świadczeń opieki zdrowotnej.


Brak terminu uzupełnienia nakładów do ustalonego odsetka PKB


Ponadto pracodawcy zwrócili uwagę, żę ustawa nie określa, do którego dnia należy uzupełnić budżet NFZ dotacją z budżetu państwa, w przypadku gdy wydatki są niższe niż odsetek PKB. Zwracają uwagę, że środki takie mogłyby zostać przelane 31 grudnia, jednak wówczas nie trafią one w danym roku do świadczeniodawców.
Pracodawcy pytają więc do kiedy takie ewentualne środki trafią do Funduszu i kiedy ukaże się odpowiednie rozporządzenie regulujące te terminy.

Jaki poziom wydatków w 2019 r.?


Minister został zapytany również o planowane wydatki w 2019 r. biorąc pod uwagę zapowiedzi, że priorytetem jest zwiększenie liczbylekarzy poprzez zwiększenie miejsc na uczelniach, a następnie miejsc specjalizacyjnych.


Ponadto pracodawcy zapytali ile czasu jest potrzebne na efektywne rozdysponowanie ewentualnych dodatkowych środków oraz czy według szacunków MZ w związku z lepszym spływem składki zdrowotnej w 2018 r. odpowiedni poziom nakładów zostanie osiągnięty bez dotacji z budżetu państwa.

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz