Psychiatria: NFZ konsultuje zarządzenie w sprawie pilotażu

30 Maja 2018, 15:39 psychiatra

Do konsultacji trafił dziś projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP). Ma zacząć obowiązywać od 1 lipca. 

Projekt zarządzenia ma wdrożyć zapisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego z dnia 27 kwietnia 2018 r.  wprowadzającego formę programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, stanowiącego obszar testowy dla środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej opartego na centrach zdrowia psychicznego pod kątem zmiany organizacji, finasowania, jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu podpisania z mocą od 1 lipca 2018 r.


Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - program pilotażowy w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP)

AK

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz