Recepta nie musi być idealna. MZ uelastycznia przepisy, by nie odsyłać pacjentów

31 Maja 2018, 11:42 farmaceuta apteka leki recepta

Ważne dla aptek, lekarzy i przede wszystkim pacjentów! Ostatnio głośno było o osobie, której nie wydano leku, ponieważ recepta była o 3 mm za wąska. Resort zdrowia zmienia przepisy o papierowym dokumencie, tak by były bardziej elastyczne i ułatwiały życie chorym. Co dokładnie się zmieni?

Jak szacuje MZ prawo wystawiania recept ma obecnie około pół miliona osób. A zrealizować można je w ok. 14,5 tys. aptek. 

Mniej rygorystyczne przepisy

W rozporządzeniu znajdzie się m.in. zapis, że gdy recepta pod względem graficznym, jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi recepty, ale dane na recepcie są zamieszczone w sposób czytelny, można wydać lek. 

Doprecyzowanie zasad wystawiania

Rozporządzenie precyzuje, że dane zamieszczone na recepcie wystawionej w postaci papierowej, nanosi się na awersie recepty w sposób czytelny i trwały oraz niebudzący zastrzeżeń co do autentyczności recepty, w tym za pomocą wydruku, pieczątki lub naklejki przymocowanej do recepty w sposób uniemożliwiający jej usunięcie bez uszkodzenia recepty.

Rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept obejmuje też sytuację, gdy nie wpisano lub wpisano w sposób błędny dane podmiotu drukującego, a także w sytuacji gdy na recepcie zostały zawarte inne niż wymagane przez przepisy ww. ustawy informacje lub znaki.

MZ chce też umożliwić realizację recepty w postaci papierowej, gdy brakuje części danych dotyczących pacjenta. Osoba wydająca lek będzie mogła określić nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, kod pocztowy, numer lokalu pacjenta na podstawie dokumentów przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Indywidualne numery recept

Doprecyzowano m.in., że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji gdy numer ten został nadany.

AK

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz