Rada Przejrzystości m.in. o lekach na zapalenie stawów

01 Czerwca 2018, 14:00 AOTMiT

Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu oceni m.in. lek xeljanz w ramach programu lekowego "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Rady Przejrzystości m.in. o lekach na zapalenie stawów


Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu oceni m.in. lek xeljanz w ramach programu lekowego "Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

Posiedzenie zaplanowano na 11 czerwca br.

Porządek obrad obejmuje:
- Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku XELJANZ (tofacitinibum) w ramach programu lekowego „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym ( ICD-10 M 05, M 06, M 08)”.
- Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku SIMPONI (golimumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie golimumabem młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”.
- Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego produktu leczniczego MODIGRAF (tacrolimusum) we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca
- Przygotowanie opinii w sprawie oceny zasadności wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach programów lekowych B.31. i B.68. dotyczących LECZENIA TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I27, I27.0).
- Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego „Cytologia na podłożu płynnym w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy”.
- Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinasowanych przez UE w ramach EFS:
„Wczesne wykrywanie wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat” (woj. małopolskie).
„Wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym” (woj. małopolskie).
- Przygotowanie opinii o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:
„Regularna kontrola stomatologiczna dla uczniów szkół podstawowych działających na terenie Gminy Zabierzów w latach 2018-2021”.
„»Przeciw Grypie 65+« Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w Gminie Lipie na lata 2018-2020”.
„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Olkusz”.
„Program profilaktyki zachorowań na grypę na terenie Miasta Międzyrzec Podlaski”.
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Ożarów Mazowiecki powyżej 50 roku życia”.
„Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Marki na rok 2018”.
„Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 55 roku życia w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański”.
„Program Polityki Zdrowotnej w zakresie edukacji przedporodowej »Szkoła Rodzenia« w mieście Ełku na lata 2018-2022”.
„Program Polityki Zdrowotnej »Poradnia Laktacyjna« w mieście Ełku na lata 2018-2022”.
„Poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży od 7-18 roku życia z Powiatu Świdnickiego poprzez redukcję masy ciała osób z otyłością, zmianę nawyków żywieniowych i wzrost aktywności fizycznej”.

 AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz