Kolejne mapy potrzeb zdrowotnych na stronie MZ

01 Czerwca 2018, 16:08 ministerstwo

Ogólnopolską mapę potrzeb zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego na lata 2019-2021, a także mapy dla każdego województwa w tym zakresie - opublikowało na swojej stronie internetowej ministerstwo zdrowia.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Minister Zdrowia opracował kolejne mapy potrzeb zdrowotnych z zakresu lecznictwa szpitalnego na lata 2019-2021. Dokumenty stanowią drugą edycję w tym zakresie. Zawierają one najnowsze dostępne dane za 2016 r.

Ogólnopolska mapa dotycząca leczenia szpitalnego ma ponad 1,5 tysiąca stron. Mapy zawierają m.in. analizy demograficzne i epidemiologiczne, a także analizy stanu i wykorzystania zasobów oraz prognozy potrzeb zdrowotnych. Wszystkie analizy odnoszą się do lecznictwa szpitalnego, w podziale na 80 typów oddziałów.

Po co powstają mapy?

Jak przypomina MZ, wykorzystanie map ma umożliwić trafniejsze podejmowanie decyji o przeznaczeniu środków inwestycyjnych w ochronie zdrowia oraz zmianie organizacji udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz finansowania ze środków publicznych tak, aby odpowiadały potrzebom zdrowotnym obywateli w poszczególnych regionach.

Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli oceniła w raporcie opublikowanym w maju, że mapy potrzeb zdrowotnych zawierają wiele nierzetelnych i nieaktualnych danych.

MZ wcześniej opracowało już m.in. mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie onkologii i kardiologii (w grudniu 2015 r.), mapy dla lecznictwa szpitalnego (kwiecień 2016 r.)oraz mapy z zakresu 30 grup chorób, obejmujących POZ, AOS i lecznictwo zamknięte(grudzień 2016 r. i grudzień 2017 r.).

Plany MZ do końca roku

Jak zapowiada MZ, w najbliższej perspektywie planuje:
- znowelizować rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych, co pozwoli wykorzystać wiedzę i doświadczenia płynące z publikacji dotychczasowych dokumentów w IV kwartale 2018 r.,
- udostępnić platformę elektroniczną (Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych) prezentującą cyfrowo wszystkie analizy z map w III kwartale 2018 r.;
- zaktualizować dane we wszystkich mapach potrzeb zdrowotnych w ujęciu chorobowym do końca 2018 r.


Mapy można znaleźć tutaj

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz