Paweł Piotrowski powołany na nowego GIF

04 Czerwca 2018, 10:55 GIF

Głównym Inspektorem Farmaceutycznym został Paweł Piotrowski. W imieniu premiera nominację wręczył mu minister zdrowia Łukasz Szumowski. 

Nowy Główny Inspektor Farmaceutyczny został powołany dziś na stanowisko. Zastąpił odwołanego Zbigniewa Niewójta, który był p.o. GIF. 

Paweł Piotrowski ukończył farmację na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz prawo na stołecznym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ostatnio był prezesem Krajowej Spółki Cukrowej, ale odwołano go w zeszłym roku.

Za poprzednich rządów PiS został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. 
W resorcie skarbu Piotrowski zajmował się spółkami rolnymi oraz kwestiami związanymi z farmacją. Wcześniej był dyrektorem w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce.

Był to kolejny konkurs na to stanowisko. Przypomnijmy, że stanowisko to pozostawało nieobsadzone od czasu, gdy Zofia Ulz, były Główny Inspektor Farmaceutyczny, odeszła i dołączyła do Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia kancelarii Dentons.

Kto może zostać szefem GIF

Szef GIF jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia. Wcześniej kandydat gruntownie sprawdzany jest przez służby, ponieważ chodzi o rynek wart wiele miliardów złotych, z licznymi interesami dotyczącymi m.in. wywozu leków, reklamy, koncentracji. 

Kandydat, zgodnie z zapisami konkursu, musi mieć tytuł magistra farmacji, polskie obywatelstwo, pełnię praw publicznych. 
W konkursie nie może startować osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat ma posiadać kompetencje kierownicze, a do tego co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

AK

Zobacz również:

AK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz